Dzień z Programem Horyzont 2020 i Bio-Based Industries

Posted Leave a comment

W Bionanoparku odbyło się spotkanie warsztatowe, podczas którego przedsiębiorcy reprezentujący branże biotechnologiczne mieli okazję zapoznać się z możliwościami finansowania, jakie stwarzają dla przemysłu programy RPO Województwa Łódzkiego, Horyzont 2020 i Bio-Based Industries.  Tematyka skupiła się na zagadnieniach gospodarki cyrkularnej. W ramach spotkania odbyły się indywidualne konsultacje z ekspertami Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.  

Projekt OPEN, czyli nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych

Posted Leave a comment

Projekt OPEN to nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej. O pożyczki ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, zamieszkujące terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uzyskane środki […]

Finisaż wystawy K. Wawrzyniak & A. Habisiak-Matczak

Posted Leave a comment

12 marca 2018 rokuodbył się finisaż wystawy  „Krzysztof Wawrzyniak & Alicja Habisiak-Matczak”. Na trwającej od września 2015 roku wystawie prezentowane są linoryty prof. Krzysztofa Wawrzyniaka oraz grafiki w technikach wklęsłodrukowych dr hab. Alicji Habisiak-Matczak. Kuratorem wystawy jest prof. ASP Witold Warzywoda. Podczas finisażu został zaprezentowany katalog z tekstami krytycznymi dr Dariusza Leśnikowskiego. Wystawa jest owocem […]

KIS TECHNOLOGY OPEN DAY- Innowacyjne Technologie w Zatoce Sportu PŁ!

Posted

Już 20 marca w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej (al. Politechniki 10) odbędzie się spotkanie w ramach KIS Technology Open Day, którego motywem przewodnim będą Innowacyjne Technologie. Wydarzenie, którego organizatorami są: Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. oraz Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej ma na celu stworzenie wspólnej przestrzeni […]

Szkolenie handlowe „Jak odnieść sukces w branży druku 3D?”

Posted

Nasz Parkowicz – Centrum Druku 3D zaprasza na  jedyne tego typu szkolenie na rynku, gdzie uczestnicy wprowadzani są w arkana biznesowe polskiego rynku technologii przyrostowych. Głównym tematem szkolenia będzie analiza działań najlepszych polskich firm z branży druku 3D  i próba znalezienia złotego środka, który pozwolił im na zdobycie pozycji liderów rynku. Nie zabraknie też przeglądu […]

Doskomp przedstawia PlanZP plus – system do zamówień publicznych

Posted

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza pojęcie elektronizacji zamówień. Oznacza to, że wnioski o dopuszczenie do postępowania oraz oferty na przetargi składane będą tylko elektronicznie. To samo będzie dotyczyć pytań i odpowiedzi do dokumentacji oraz wyjaśnień do specyfikacji SIWZ. Niezbędne okazuje się zatem wdrożenie odpowiedniego oprogramowania. System Doskomp Plan ZP Plus stworzony przez Doskomp – […]