2. Research & Innovation Forum. Kultura innowacji, kultura jutra.

Innowacje – to jeszcze wybór czy już konieczność?

60% dużych firm deklaruje zapowiedź szybkiego wzrostu w obszarze innowacji i wydatków na B+R. 56% wdrożyło lub jest w trakcie wdrażania strategii B+R+I. Innowacje stanowią siłę napędową wzrostu organizacji, a dział R&D to klucz do ich sukcesu.

Znakomici eksperci z działów R&D i innowacji, m.in. z firm takich jak: Budimex, Ikea Retail, Innovatika, Siemens, Fortum, Santander, Cognifide, Maspex, Veolia, Santander, Polkomtel podczas 2. Forum Research & Innovation pokażą jak zbudować indywidualną mapę badań i rozwoju dla produktów i usług, na którą składają się elementy takie jak:
• Strategia i kultura innowacji: jak zbudować kulturę innowacji w firmie i sprawić, by dział R&D był źródłem jej transformacji
• Partnerstwa strategiczne: sposoby wykorzystywania nauki i doświadczeń innych organizacji w działaniach R&D
• Sztuczna Inteligencja i Digital: wpływ AI i cyfrowych technologii na badania
• Ekologia: jak firmy zmieniają swoje modele biznesowe w oparciu o nowe regulacje prawne
• Lider Innowacji: budowa zespołu zaangażowanego w projekty B+R+I
• Klient, myślenie projektowe i inne procesy: techniki rozwoju produktów, które spełniają oczekiwania klientów

Zapraszamy do udziału w forum w dniach 13‑14 listopada 2019 w Warszawie.
Forum zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Wszystkie szczegóły, program, lista prelegentów oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj.