Apetyt na rozwój

15 lutego 2018 o godz. 11.00 w sali 0.18 w Bionanoparku odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne ze specjalistami Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz firmy szkoleniowo – doradczej HRP dotyczące możliwości skorzystania ze zwrotnych instrumentów finansowych oraz bonów na szkolenia.

W ramach Projektu JEREMIE II Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego uruchomiła Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców typu start-up, na cele inwestycyjno- obrotowe. Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa udzielana jest w kwotach od 5 do 70 tys. zł i jest preferencyjnie oprocentowana od 0,15 do 5 % w skali roku.

Baza Usług Rozwojowych to narzędzie, pozwalające przedsiębiorcom na wyszukanie lub zamówienie profilowanych szkoleń i usług doradczych, które są dofinansowane z funduszy europejskich.

REJESTRACJA do 14.02.2018 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.