Badania kosmetyków

Badania kosmetyków

 • Badania czystości mikrobiologicznej  produktów i surowców kosmetycznych,  wody produkcyjnej, opakowań
 • Test konserwacji
 • Testy skuteczności antyoksydacyjnej
 • Uzyskiwanie ekstraktów w skali laboratoryjnej (opracowanie metody)
 • Przygotowanie emulsji O/W w skali laboratoryjnej
 • Suszenie rozpyłowe roztworów wodnych próbek w skali laboratoryjnej (opracowanie metody)
 • Rozwój receptury kosmetycznej
 • Analiza porównawcza wybranych składników kosmetyków
 • Identyfikacja gatunkowa surowców kosmetycznych
 • Badania cyto- i genotoksyczności na liniach komórkowych – m.in. pierwotnych fibroblastach skóry oraz komórkach pobranych od konkretnego pacjenta
 • Oznaczanie alergenów

Ocena organoleptyczna (wygląd, barwa, zapach, konsystencja)

Oznaczanie lub analiza jakościowa/ilościowa:

 • Konserwantów
 • Substancji zapachowych
 • Lotnych kwasów tłuszczowych
 • Estrów kwasów tłuszczowych
 • Liczby jodowej tłuszczów
 • Liczby kwasowej i kwasowości w tłuszczach
 • Liczby nadtlenkowej w tłuszczach
 • Liczby zmydlania
 • Pozostałości rozpuszczalników po ekstrakcji
 • Substancji niedozwolonych
 • Substancji limitowanych w ekstraktach roślinnych
 • Suchej pozostałości
 • Stabilności emulsji
 • pH
 • Antyoksydantów
 • Związków nieorganicznych, związków organicznych i wytworzonych materiałów (np. surowców kosmetycznych)
 • Obrazowanie struktur bogatych w tłuszcze (komórki skóry, same tłuszcze, emulsje, emolienty)
 • Charakterystyka nano- oraz mikromateriałów dodawanych do kosmetyków (np. mikrodiamenty, nanocząstki złota oraz srebra)
 • Wnikanie nano- oraz mikromateriałów do komórek
 • Pomiar wielkości cząstek np.: nano- oraz mikrocząstek, nanorurek, polimerów i biocząsteczek
 • Badanie morfologii i struktury materiałów np. nano- i mikrocząstek, mikrosfer
 • Obrazowanie powierzchni włosów (przed i po stosowaniu preparatów i zabiegów fryzjerskich)
 • Wyznaczanie krytycznego stężenia micelarnego dla środków powierzchniowo czynnych
 • Badanie wpływu stężenia środka powierzchniowo-czynnego na wielkość miceli w zależności od jego stężenia i obecności dodatkowych komponentów
 • Kontrola jakości poprzez określenie profilu zapachowego produktów
 • Badanie stabilności produktów, półproduktów, surowców
 • Kontrola jakości poprzez badanie stabilności temperaturowej i aktywności biocząsteczek, np. białek
 • Badanie wpływu dodatków, pH oraz temperatury na aktywność wybranych komponentów białkowych
 • Badanie i wizualizacja cząsteczek kosmetyków.
 • Określanie hydrofilowości i hydrofobowości cząsteczek.
 • Badanie momentu dipolowego.
 • Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych

Kontakt

 

Formularz kontaktowy