Badania tekstyliów

Badania tekstyliów

Oznaczenia dla wyrobów włókienniczych:

 • pH
 • Wilgotność
 • Czas tonięcia
 • Chłonność
 • Popiół
 • Straty podczas suszenia
 • Substancje rozpuszczalne w wodzie
 • Substancje rozpuszczalne w eterze
 • Siarczany
 • Związki powierzchniowo czynne (surfaktanty)
 • Kwasowość i zasadowość
 • Aktywność antybakteryjna

Symulacje molekularne:

 • Określanie hydrofilowości i hydrofobowości tworzyw
 • Badanie absorbancji materiałów i barwników
 • Porównywanie właściwości tworzyw i związków chemicznych

Kontakt

 

Formularz kontaktowy