Bezpłatne spotkania informacyjne z zakresu eksportu dla MŚP z regionu łódzkiego

Zapraszamy na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych z zakresu eksportu dla przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie II.2.2 Promocja Gospodarcza Regionu.

Spotkania są organizowane przez Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Departamencie ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Terminy i tematy spotkań informacyjnych:
1) 27.09.2018 r.     “Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa.”
2) 23.10.2018 r.     “Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe.”
3) 27.11.2018 r.     “Źródła finansowania działalności eksportowej, z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020.”

Spotkania odbędą się w Hotelu Campanile, ul. Aleja Marsz. Piłsudskiego 27, Łódź.

Spotkania informacyjne przeznaczone są dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego, zainteresowanych aspektami prawnymi i organizacyjnymi, które mogą być wykorzystane przy realizacji eksportu oraz dla osób chcących nabyć kompetencje w biznesie międzynarodowym, planujących podjąć działalność na zagranicznych rynkach lub prowadzących taka działalność.

Korzyści z udziału w spotkaniu informacyjnym:
–    minimum 5 h zajęć prowadzonych przez zespół ekspertów – praktyków
–    komplet materiałów szkoleniowych 
–    konsultacje indywidualne
–    zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Zaproszenie

Program szkoleń i warsztatów

Formularz zgłoszeniowy