Biochemia i hodowla komórki

Biochemia i hodowla komórki

Hodowle komórkowe:

 • komórki eukariotyczne i prokariotyczne
 • organizmu wielokomórkowego C. elegans
 • różnicowanie komórek eukariotycznych
 • hodowle 3D

Badanie genotoksyczności:

 • test kometowy
 • analiza komórek na poziomie HCA (test mikrojądrowy)

Badanie cytotoksyczności (testy MTT, NRU, LDH, WST, XTT)

Test LIVE/DEAD

 • Badanie cyklu komórkowego
 • Test na apoptozę
 • Oznaczanie potencjału mitochondrialnego
 • Analiza cytometryczna ludzkich komórek oraz linii komórkowych:
  • barwienie i analiza antygenów powierzchniowych komórki
  • barwienie i analiza antygenów wewnątrzkomórkowych, np. fosfoproteiny
 • Badanie inwazji i migracji komórek w czasie rzeczywistym;
 • Badanie cytotoksyczności i śmierci komórkowej;
 • Badanie adhezji komórek;
 • Badanie proliferacji i różnicowania komórek;
 • Badanie przekaźnictwa receptorowego sygnałów;
 • Sortowanie różnego typu komórek, m.in. z ludzkiego materiału biologicznego (w tym komórek z hodowli in vitro)

Kontakt

tel: 42 280 76 76

 

Formularz kontaktowy