Biologia molekularna i bioinformatyka

Biologia molekularna i bioinformatyka

 • Analiza i optymalizacja ekspresji genów
 • Kompleksowa analiza transkryptomu komórek oparta na mikromacierzach wysokiej gęstości wraz z bioinformatyczną analizą wyników
 • Analiza ekspresji wybranych genów, miRNA za pomocą qRT-PCR
 • Monitorowanie ekspresji genów w czasie rzeczywistym, RT-PCR
 • Izolacja DNA, RNA, miRNA i białek z różnego typu materiałów biologicznych
 • Analiza i modyfikacja DNA
 • Przeprowadzenie reakcji PCR wraz z projektowaniem starterów
 • Ocena jakości DNA, RNA i białek na bioanalizatorze
 • Analiza metylacji DNA za pomocą analizy HRM
 • Identyfikacja mikrobiologiczna (metody tradycyjne i molekularne)
 • Klonowanie molekularne i konstrukcja bakteryjnych wektorów ekspresyjnych
 • Tworzenie i skrining bibliotek mutantów
 • W żelu agarozowym i poliakrylamidowym (rozdział białek i kwasów nukleinowych)
 • Dwukierunkowa (2-DE) białek
 • Chipowa (Rozdział białek i kwasów nukleinowych)
 • Różnicowa dwukierunkowa (2D DIGE)
 • SDS-PAGE
 • Wysokorozdzielcza elektroforeza DNA w zakresie 50 – 700 pz (rozdzielczość 1-4 nt)
 • Elektroforeza kapilarna
 • Ukierunkowana mutageneza białek
 • Pozażelowe frakcjonowanie białek i kwasów nukleinowych
 • Fluorymetryczna analiza ilościowa białek i kwasów nukleinowych
 • Ekspresja rekombinowanych białek i jej optymalizacja (RT-PCR, Western Blot)
 • Wykrywanie określonych białek metodami Western Blot, ELISA
 • Immunodetekcja/chemiluminescencja białek
 • Identyfikacja białek trawionych enzymem proteolitycznym (MALDI, MALDI+nanoHPLC)
 • Analiza lizatów białkowych (typu Shotgun Proteomics)
 • Pomiar masy białka, peptydu lub białka trawionego enzymatycznie (MALDI-TOF/TOF lub ESI‑MS/MS)
 • Małych genomów (bakterie, drożdże, plazmidy BAC)
 • Dużych genomów (ludzie, rośliny, zwierzęta)
 • Egzomu
 • Rejonów DNA związanych z czynnikami regulacji
 • Małych RNA
 • RNAseq (profile ekspresji genów i sekwencjonowanie całego transkryptomu)
 • Celowane sekwencjonowanie transkryptów
 • Resekwencjonowanie celowane
 • Metylacja DNA / sekwencjonowanie całego genomu po reakcji z wodorosiarczynem (WGBS)
 • Identyfikacja SNP i wariantów strukturalnych metodą NGS
 • Przez sekwencjonowanie (RAD-seq)
 • SNPs za pomocą spektrometrii masowej typu MALDI-TOF oraz real-time PCR
 • Optymalizacja struktury przestrzennej białek, lipidów i węglowodanów
 • Wpływ rozpuszczalnika, jonów, rodników i zewnętrznego pola elektromagnetycznego na kształt cząsteczek
 • Badanie energii oddziaływań cząsteczek oraz dynamiki układów
 • Określenie wpływu grup funkcyjnych i ligandów na strukturę i właściwości cząsteczki
 • Badanie zmian konformacyjnych cząsteczek

Metagenomika i badanie mikrobiomu (analiza 16s/ITS lub WGS)

Kontakt

 

Formularz kontaktowy