Bionanopark i Elbląski Park Technologiczny rozpoczynają współpracę

Wymiana dobrych praktyk oraz działania na rzecz rozwoju innowacyjnych technologii i budowy gospodarki opartej na wiedzy – Bionanopark i  Elbląski Park Technologiczny rozpoczynają współpracę.

List intencyjny w imieniu Bionanoparku podpisał Marek Cieślak, Prezes Zarządu, a Elbląski Park Technologiczny reprezentowała dyrektor Urszula Małek.

W dokumencie obydwie instytucje zadeklarowały wolę współpracy w zakresie działań zmierzających do budowy innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Cel ten będzie realizowany poprzez łączenie środowisk naukowych i biznesowych, działanie na rzecz rozwoju innowacyjnych technologii, wsparcie młodych firm i start-up’ów, a także poprzez wspólną realizację usług badawczo-rozwojowych i doradczych. W planach jest także realizacja przedsięwzięć polegających na wykorzystaniu posiadanej przez siebie infrastruktury, w tym np. przy organizacji wydarzeń i realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Elbląski Park Technologiczny i „Bionanopark” sp. z o.o. podejmą wspólne działania w kierunku zacieśniania współpracy między parkami naukowo-technologicznymi, Digital Innovation Hub-ami, jednostkami naukowymi, centrami badawczo-rozwojowymi oraz powołania wyspecjalizowanych konsorcjów wzmacniających rolę ośrodków innowacyjności w absorbowaniu zewnętrznych środków publicznych, w tym środków europejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *