Bionanopark „Kreatorem Innowacji”

Bionanopark otrzymał tytuł i certyfikat „Kreator Innowacji” nadany przez Kapitułę Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczyła Konsul Honorowa Wielkiej Brytanii.

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, organizowane już po raz 33. przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, to unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie, które umożliwia zaprezentowanie i uhonorowanie osób i instytucji twórczych, wdrażających do praktyki wartościowe, nowatorskie modele edukacji.

W tym roku przyznano tytuły i certyfikaty, ludziom, dla których talent jest napędem ustawicznego rozwoju, u których doświadczenie nie przekształca się w rutynę i którym zdolności przywódcze pomagają krzewić konstruktywne idee edukacyjne. A także organizacjom — oświatowym i wspierającym oświatę — w których tacy właśnie ludzie wyznaczają kierunki działania. W tym gronie znalazł się także Bionanopark, który otrzymał tytuł i certyfikat „Kreatora Innowacji”. W imieniu Spółki nagrodę odebrał Andrzej Berut, dyrektor ds. rozwoju. Gala wręczenia certyfikatów odbyła się w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego w Muzeum Miasta Łodzi, tradycyjnie poprowadził ją dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusz Moos.

„Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji” objęli patronatem honorowym — Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych oraz Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego, natomiast patronatem medialnym — TVP 3 Łódź, TV Toya, Radio Łódź, Gazeta Wyborcza Łódź, Głos Nauczycielski, czasopismo Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji.

Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Urząd Miasta Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Pamso, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi i Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi.