Bionanopark współpracuje z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

Bionanopark podpisał umowę o współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych. W imieniu Bionanoparku dokument sygnował Marek Cieślak, Prezes Zarządu, a Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych reprezentował Dyrektor Radosław Dziuba.

Współpraca między obiema instytucjami zakłada partnerstwo w realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych.


Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych to jednostka naukowa prowadzącą działalność badawczo-rozwojową o charakterze interdyscyplinarnym, w dziedzinach takich jak: biopolimery, biomateriały, polimery i włókna syntetyczne, biotechnologia i nanotechnologia, przetwórstwo celulozowo-papiernicze oraz ochrona środowiska.

W Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych działają labarotaria badawcze:

  • Laboratorium Biodegradacji
  • Laboratorium Metrologiczne
  • Laboratorium Mikrobiologiczne
  • Laboratrium Jakości Papieru
  • Laboratorium Ochrony Środowiska i Fizykochemii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *