Biotechnologia przemysłowa

Biotechnologia przemysłowa

Mikrobiologia:

 • Badanie czystości mikrobiologicznej
 • Kontrola stanu higienicznego środowiska produkcji
 • Izolacja i wstępna identyfikacja drobnoustrojów z prób środowiskowych
 • Ocena zdolności adhezyjnych mikroorganizmów
 • Selekcja drobnoustrojów pod kątem wybranych uzdolnień fizjologicznych lub metabolicznych
 • Analiza uzdolnień biochemicznych mikroorganizmów
 • Identyfikacja mikrobiologiczna (metody tradycyjne i molekularne)

Hodowle mikroorganizmów:

 • Hodowla drobnoustrojów w warunkach tlenowych i beztlenowych
 • Hodowla mikroorganizmów ekstremofilnych
 • Optymalizacje składu podłóż hodowlanych i warunków hodowli
 • Rozwój i optymalizacja metod wytwarzania biomolekuł o zastosowaniu przemysłowym (biotransformacja, procesy biorafineryjne, rolnictwo, oczyszczanie środowiska, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, etc.)
 • Rozwój i optymalizacja metod hodowli mikroorganizmów ważnych dla gospodarki i zdrowia m.in. bakterii probiotycznych, drobnoustrojów przydatnych w ochronie środowiska, szczepów zdolnych do efektywnego wytwarzania określonych bioproduktów
 • Realizacja hodowli mikrobiologicznych dla firm i ośrodków badawczo-rozwojowych w skali od 1 mL do 150 L
 • Rozdział i oczyszczanie biomolekuł w skali ćwierć-technicznej
 • Skalowanie procesów hodowli mikrobiologicznych i oczyszczania biomolekuł

Kontakt

 

Formularz kontaktowy