Chemia obliczeniowa

Chemia obliczeniowa

Metody:

 • Ab – initio
 • Metody półempiryczne
 • DFT
 • Mechanika molekularna
 • Dynamika molekularna
 • Monte – Carlo

Zakres dziedzin:

 • Optymalizacja struktury przestrzennej białek, lipidów i węglowodanów
 • Wpływ rozpuszczalnika, jonów, rodników i zewnętrznego pola elektromagnetycznego
  na kształt cząsteczek
 • Badanie energii oddziaływań cząsteczek, oraz dynamiki układów
 • Określenie wpływu grup funkcyjnych i ligandów na strukturę i właściwości cząsteczki
 • Badanie zmian konformacyjnych cząsteczek
 • Obrazowanie i analiza widm IR, UV-vis
 • Określanie struktur stanów przejściowych reakcji
 • Analiza stopnia hydrofilowości i hydrofobowości cząsteczek
 • Badanie efektów energetycznych reakcji
 • Symulacje klastrowania się związków
 • Określanie właściwości związków w skali mikro tj.:
  elektropowinowadztwa, poziomów energetycznych HOMO/LUMO
 • Analiza wpływu solwatacji na kształt molekuł
 • Określanie elektropowinowactwa w cząsteczkach
 • Badanie poziomów HOMO/LUMO cząsteczek,
 • Badanie polaryzowalności
 • Wpływ podstawników na właściwości przenoszenia ładunku
 • Obliczenia stopnia perkolacji w zależności od kształtu wypełniacza
 • Porównywanie hydrofilowości i hydrofobowości tworzyw
 • Badanie wpływu temperatury i ciśnienia na reakcje chemiczne
 • Określanie absorbancji materiałów i barwników
 • Porównywanie właściwości tworzyw i związków chemicznych
 • Badanie molekularne włókien
 • Określanie hydrofilowości i hydrofobowości tworzyw
 • Badanie absorbancji materiałów i barwników
 • Porównywanie właściwości tworzyw i związków chemicznych

Kontakt

Jakub Saramak

42 280 75 35

Formularz kontaktowy