Do końca wakacji 10 milionów

Przedsiębiorcy z Łodzi otrzymują wsparcie od Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Dotychczas poręczono już pożyczki wartości ponad 850 tysięcy złotych, a w najbliższych dniach rozpatrzone zostaną kolejne wnioski.

Każdego dnia do ŁFPK zgłaszają się przedsiębiorcy z prośbą o poręczenie. Są to m.in. firmy budowlane, produkcyjne, gastronomiczne i drukarnie.

– Większość firm z którymi rozmawiamy, przed pandemią radziła sobie na rynku, jednak kilka tygodni przestoju sprawiło, że zaczynają mieć problem z utrzymaniem płynności finansowej. – tłumaczy Marek Cieślak, Prezes Zarządu Bionanoparku. – Dzięki poręczonej przez nas pożyczce uda im się wywiązać z dotychczasowych zobowiązań i utrzymać miejsca pracy.

Z poręczenia funduszu mogą skorzystać mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające na terenie miasta Łodzi siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG).

Procedura uzyskania poręczenia została maksymalnie uproszczona. Przedsiębiorca musi wypełnić tylko jeden prosty wniosek. Zostanie on rozpatrzony wspólnie z instytucjami udzielającymi pożyczek. Maksymalna kwota poręczenia to 500 tysięcy złotych. Poręczenie może stanowić nie więcej niż 80% pożyczki.

– Fundusz wspiera tylko firmy z Łodzi. Przypominam, że środki na poręczenia zostały przekazane funduszowi z budżetu miasta – tłumaczy Marek Cieślak, Prezes Zarządu Bionanoparku.

Fundusz działa od 2005 roku. Przez ponad 15 lat poręczył ponad 270 pożyczek na kwotę przekraczającą 10 milionów złotych. Środki przekazane na konto funduszu przez miasto Łódź umożliwia udzielenie poręczenie nawet do łącznej wartości 40 milionów złotych.