Doskomp przedstawia PlanZP plus – system do zamówień publicznych

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych wprowadza pojęcie elektronizacji zamówień. Oznacza to, że wnioski o dopuszczenie do postępowania oraz oferty na przetargi składane będą tylko elektronicznie. To samo będzie dotyczyć pytań i odpowiedzi do dokumentacji oraz wyjaśnień do specyfikacji SIWZ.

Niezbędne okazuje się zatem wdrożenie odpowiedniego oprogramowania. System Doskomp Plan ZP Plus stworzony przez Doskomp – firmę z naszego inkubatora, przeznaczony jest do zarządzania zamówieniami publicznymi z poziomu jednostki oraz stanowisk merytorycznych.

Za jego pomocą można kontrolować realizację planu oraz wprowadzać zmiany. System monitoruje próby przekroczenia progu 30 tys. euro oraz innych progów ustawowych i regulaminowych. Program automatycznie sumuje wartość zamówienia w kwocie netto w PLN oraz w euro i w przypadku, gdy wartość wg wybranej kategorii przekracza kwotę progu, informuje o tym użytkownika.

System obsługuje także wnioski o wszczęcie postępowań i organizuje postępowania przetargowe na wszystkich etapach. Aplikacja docelowo będzie integrować dane z ogólnopolską platformą e-zamówień lub oferować niezależnie funkcjonalność platformy zakupowej do przeprowadzania elektronicznych postępowań we własnym zakresie.

Doskomp

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *