Dr Agnieszka Kołodziejczyk z najlepszym posterem naukowym na międzynarodowej konferencji nanotechnologicznej

Dr Agnieszka Kołodziejczyk z naszego Laboratorium Badań Strukturalnych Nanomateriałów została wyróżniona podczas konferencji Virtual Online Conference On Nanotechnology, Nanomedicine and Smart Materials w kategorii Najlepszy poster. Kapituła naukowa przyznająca nagrodę składała się z wybitnych naukowców m.in. z USA, Chin, Włoch i Izraela.

Wyniki badań zaprezentowane podczas sesji posterowej zostały uzyskane w ramach prac związanych z projektem pt. „Wpływ wybranych nanocząstek na właściwości sprężyste komórek śródbłonka oceniany z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych” (NCN 2017/26/D/ST4/00918). Prace badawcze obejmowały ocenę toksycznego działania nanomateriałów na komórki śródbłonka za pomocą spektroskopii sił atomowych, oznaczania reaktywnych form tlenu oraz oznaczania komórek apoptotycznych Aneksyną V.

W badania zaangażowani byli nasi naukowcy z Laboratorium Badań Strukturalnych Nanomateriałów oraz Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej.

Gratulujemy!