Dr Katarzyna Eger od 1 marca pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Bionanoparku

Dr Katarzyna Eger specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym w szczególności w zakresie prawa ochrony konkurencji, prawa własności intelektualnej oraz prawa zamówień publicznych.

Adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka programu Socrates Erasmus na Universiteit Gent, w Belgii. Obroniła doktorat z zakresu prawa zamówień publicznych.