Elektronika organiczna

Elektronika organiczna

 • Kontaktowy pomiar profilu powierzchni z wysoką rozdzielczością wraz z analizą chropowatości próbki
 • Odwzorowywanie kształtu maski na podłożu – wykonywanie pierwszego i kolejnych poziomów fotolitografii
 • Optymalizacja warunków wytwarzania warstwy z wykorzystaniem metody wirującego podłoża (także w pomieszczeniu CLEANROOM klasy ISO5)
 • Optymalizacja procesu naparowywania próżniowego warstw z metali i/lub związków organicznych
 • Charakterystyka właściwości optycznych i elektrycznych warstw z  testowanego materiału.
 • Wytworzenie urządzenia typu np. FET metodami próżniowymi lub roztworowymi wraz z enkapsulacją urządzenia i pełną charakterystyką jego właściwości elektrycznych
 • Proces aktywacji powierzchni/czyszczenie powierzchni z zastosowaniem aktywnej plazmy
 • Pomiar absorbancji próbki w postaci ciekłej lub cienkiej warstwy
 • Optymalizacja procesu nanoszenia ścieżek z zastosowaniem atramentu na bazie testowanego materiału wykazującego właściwości przewodzące

Symulacje molekularne:

 • Określanie elektropowinowadztwa w cząsteczkach
 • Badanie poziomów HOMO/LUMO cząsteczek
 • Badanie polaryzowalności
 • Wpływ podstawników na właściwości przenoszenia ładunku
 • Obliczenia stopnia perkolacji w zależności od kształtu wypełniacza

Kontakt

Agata Dominiak

500 032 642

Formularz kontaktowy