Implanty medyczne

Implanty medyczne

  • Indywidualne implanty kości pokrywy czaszki Craniotech®

Protezy mające zastosowanie przy dużych, nieregularnych ubytkach kostnych, które mogą być wynikiem niefortunnych wypadków, operacji chirurgicznych oraz zmian nowotworowych. Pozwalają one na uzyskanie bardzo dobrych efektów estetycznych.

Materiałem stosowanym do wykonania gotowych implantów jest polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMW-PE).

  • Indywidualne implanty kości oczodołu Orbitech®

Implanty stosowane do rekonstruowania skomplikowanych defektów w obrębie kości oczodołu. Precyzyjnie odtwarzają one złożoną geometrię tkanki kostnej oczodołu.

Do wytworzenia powyższych protez również wykorzystuje się polietylen o utrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMW-PE).

  • Implanty żuchwy i stawu skroniowo-żuchwowego

Rekonstrukcja ubytków kości żuchwy i/lub szczęki oraz patologii stawu
skroniowo-żuchwowego.

Do wykonania tego typy protez stosowane są dwa materiały: polietylen o utrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMW-PE) oraz stopy tytanu.

Implanty żuchwy i stawu skroniowo-żuchwowego nie są wyrobem medycznym w rozumieniu Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych. W związku z tym do ich zastosowania konieczna jest zgoda komisji bioetycznej na przeprowadzenie eksperymentu medycznego.

 

Kontakt

Sekretariat Laboratorium

42 280 76 78

Formularz kontaktowy