Innowacyjny implant

Nazywa się Custom ITAP i ma poprawiać jakość życia, zapewniać lepszą zdolność chodzenia i optymalny zakres ruchu. W Łodzi trwają prace nad spersonalizowanym implantem ortopedycznym dla osób po amputacji nogi powyżej kolana. Liderem projektu jest Politechnika Łódzka, w skład konsorcjum weszły też: Bionanopark, Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA S.A. oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Tradycyjne protezy nogi przymocowuje się do kikuta kończyny. Na górze znajduje się najczęściej specjalny kielich, który ma ciągły kontakt ze skórą i tkankami miękkimi, które podczas ruchu pacjenta przenoszą spore obciążenia. A to powoduje podrażnienia tych tkanek, dyskomfort użytkownika, a czasem nawet komplikacje zdrowotne.

Projekt Custom ITAP zakłada stworzenie elementu z odpowiedniego stopu metali, który byłby bezpośrednio, na stałe zamocowany w kości udowej pacjenta. Byłby to rodzaj złączki, do której mocowałoby się protezę. Dzięki niemu pacjent mógłby mieć optymalny zakres ruchu, trudny do osiągnięcia przy tradycyjnych metodach. Dzięki stabilnemu przyłączeniu do kości protezy jej użytkownik będzie miał lepszą zdolność chodzenia, komfort podczas siedzenia, a dzięki braku leja kikutowego uciskającego tkanki miękkie można wyeliminować problemy związane z regulacją, a przede wszystkim pacjent pozbędzie się bolesnych problemów z odparzeniami i owrzodzeniami kikuta. Rozwiązanie to sprawia, że pacjent, dzięki prostemu systemowi mocowań, będzie mógł założyć lub zdjąć protezę dosłownie w kilka sekund.

Projekt jest realizowany w formie konsorcjum :
Liderem projektu jest Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. Konsorcjanci to Bionanopark sp. z o.o., Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA S.A., Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Konsorcjum opracowuje technologie projektowania i wytwarzania spersonalizowanych implantów ortopedycznych- implantów kości udowej. Pod pojęciem projektowania należy rozumieć zarówno dopasowanie implantu
do indywidualnych cech anatomicznych pacjenta, najlepsze rozwiązanie trwałego mocowania implantu oraz instrumentarium niezbędnego dla właściwego przeprowadzenia implantacji, jak i prace związane z badaniami wytrzymałościowymi spersonalizowanych implantów i ich połączenia z tkanką kostną.
Technologia projektowania implantu uwzględnia m.in. techniki przyrostowe (druk 3D), techniki ubytkowe (obrabiarki numeryczne CNC) oraz metody hybrydowe jak i dobór odpowiednich protez stawów kolanowych i stóp uwzględniając stan zdrowia i potrzeby pacjenta.
Zakres prac w projekcie obejmuje proces projektowania implantów z wykorzystaniem programów do inżynierii odwrotnej, analizę projektów implantów metodą elementów skończonych (MES), dobór odpowiedniej techniki sterylizacji i jej walidację, oceną biozgodności, analizę mechanicznej wytrzymałości wyprodukowanych prototypów implantów oraz przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych implantacji

Finansowanie
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Umowa nr POIR.04.01.04-00-0058/17-00 zawarta 29.06.2018. Tytuł projektu: „Projektowanie i wytwarzanie spersonalizowanych implantów medycznych” akronim Custom -ITAP.
Całkowita wartość projektu : 6 066 849,45 PLN, w tym dofinansowanie:
5 262 842,15 PLN (Politechnika Łódzka: 3 544 343,16 PLN)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogdan Walkowiak, Kierownik zarządzający: Anna Kowalska