Jakość / ISO

Jakość / ISO

Laboratoria Bionanoparku posiadają certyfikat wystawiony przez Biuro ds. Substancji Chemicznych, będący potwierdzeniem zgodności działania z zasadami 
DPL – Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (ang. Good Laboratory Practice).

Wdrożone w laboratoriach badawczych zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej stanowią gwarancję wiarygodności uzyskiwanych wyników badań od momentu ich planowania, wykonania, aż po właściwe przechowywanie danych źródłowych i powstałych zapisów.

Posiadamy certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością z normami ISO 9001:2008 i ISO 13485:2012.

Bionanopark spełnia wymagania norm w obszarze:
• świadczenia usług dla firm i klientów indywidulanych w zakresie:
– wspierania rozwoju innowacyjnych technologii
– prowadzenia badań laboratoryjnych: biologicznych, strukturalnych i modelowania procesów
• projektowania, rozwoju, produkcji i sprzedaży indywidualnych implantów do rekonstrukcji kości czaszki i twarzoczaszki wykonywanych na zamówienie.