Jakość / ISO

Jakość / ISO

Laboratoria Bionanoparku posiadają certyfikat wystawiony przez Biuro ds. Substancji Chemicznych, będący potwierdzeniem zgodności działania z zasadami 
DPL – Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (ang. Good Laboratory Practice).

Wdrożone w laboratoriach badawczych zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej stanowią gwarancję wiarygodności uzyskiwanych wyników badań od momentu ich planowania, wykonania, aż po właściwe przechowywanie danych źródłowych i powstałych zapisów.

Spółka wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015-10 i ISO 13485:2016-04.

Bionanopark spełnia wymagania norm w obszarze:
• świadczenia usług dla firm i klientów indywidulanych w zakresie:
– wspierania rozwoju innowacyjnych technologii
– prowadzenia badań laboratoryjnych: biologicznych, strukturalnych i modelowania procesów
• projektowania, rozwoju, produkcji i sprzedaży indywidualnych implantów do rekonstrukcji kości czaszki i twarzoczaszki wykonywanych na zamówienie.

Dodatkowo Laboratorium Autentykacji Produktów, jako jedyne w Polsce, posiada akredytację PCA obejmującą analizy win (Certyfikat Akredytacji Nr AB 1686).