Kadra

Kadra naukowa

Liderzy naukowi

Prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Szemraj specjalizuje się w biologii molekularnej. Ukończył biologię na Uniwersytecie Łódzkim. Doktoryzował się w Zakładzie Biochemii Akademii Medycznej w Łodzi (1993). Uzyskał stopień doktora habilitowanego w Zakładzie Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2007). Tytuł profesora nauk medycznych nadany postanowieniem Prezydenta RP (2014). W latach 1993-97 odbywał staże naukowe w M.D. Anderson Cancer Center, University of Texas, Houston, USA, a w latach 2000-2001 w AMC. Cancer Research Center, University of Colorado, Denver, USA. Zdobywca kilkudziesięciu nagród i wyróżnień, m.in. w roku 1998 Women Association for Breast Cancer Research (Denver, USA), Nagroda indywidualna Ministra Zdrowia w 2013 roku, czy Nagroda indywidualna za całokształt Rektora Uniwersytetu Medycznego w 2017 roku. Kieruje Zakładem Biochemii Medycznej w Katedrze Biochemii Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Wydziałem Medycznym na Uczelni Łazarskiego. Od roku 2015 zatrudniony na stanowisku lidera naukowego laboratoriów Bionanoparku. Członek Rady Naukowej Centrum Biologii Medycznej PAN (2012-2020), Senackiej Komisji do Spraw Wydawnictw (2004-2008) oraz Senackiej Komisji do Spraw Nauki U.M w Łodzi (2016-2020). Recenzent grantów naukowych NCN, NCBR, ekspert w panelu NCN. Autor i współautor 7 rozdziałów w podręcznikach. 300 doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Autor 216 prac naukowych, w tym oryginalnych i kazuistycznych, opublikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych 200 prac IF 741,12 MNiSW 3605, Index H =25, cytowalność prac: 2226 (2014 bez własnych cytowań).

Wybrane publikacje z ostatnich 10 lat:
1. Pawełczyk T, Grancow-Grabka M, Trafalska E, Szemraj J, Żurner N, Pawełczyk A.Telomerase level increase is related to n-3 polyunsaturated fatty acid efficacy in first episode schizophrenia: Secondary outcome analysis of the OFFER randomized clinical trial. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2017 Dec 11. pii: S0278-5846(17)30635-8.
2. Świtlik W, Karbownik MS, Suwalski M, Kozak J, Szemraj J miR-30a-5p together with miR-210-3p as a promising biomarker for non-small cell lung cancer: A preliminary study. Cancer Biomark. 2017 Oct 27. doi: 10.3233/CBM-170767. [Epub ahead of print]
3. Sliwinska A, Sitarek P, Toma M, Czarny P, Synowiec E, Krupa R, Wigner P, Bialek K, Kwiatkowski D, Korycinska A, Majsterek I, Szemraj J, Galecki P, Sliwinski T Decreased expression level of BER genes in Alzheimer’s disease patients is not derivative of their DNA methylation status. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2017 Oct 3;79(Pt B):311-316. doi: 10.1016/j.pnpbp.2017.07.010. Epub 2017 Jul 11.
4. Pawełczyk T, Grancow-Grabka M, Trafalska E, Szemraj J, Pawełczyk A Oxidative stress reduction related to the efficacy of n-3 polyunsaturated fatty acids in first episode schizophrenia: Secondary outcome analysis of the OFFER randomized trial. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2017 Jun;121:7-13. doi: 10.1016/j.plefa.2017.05.004. Epub 2017 May 26.
5. Krupa R, Czarny P, Wigner P, Wozny J, Jablkowski M, Kordek R, Szemraj J, Sliwinski T The Relationship Between Single-Nucleotide Polymorphisms, the Expression of DNA Damage Response Genes, and Hepatocellular Carcinoma in a Polish Population. DNA Cell Biol. 2017 Aug;36(8):693-708. doi: 10.1089/dna.2017.3664. Epub 2017 Jun 9.
6. Witusik-Perkowska M, Zakrzewska M, Sikorska B, Papierz W, Jaskolski DJ, Szemraj J, Liberski PP Glioblastoma-derived cells in vitro unveil the spectrum of drug resistance capability – comparative study of tumour chemosensitivity in different culture systems. Witusik.Biosci Rep. 2017 Jun 21;37(3). pii: BSR20170058. doi: 10.1042/BSR20170058. Print 2017 Jun 30.
7. Czarny P, Kwiatkowski D, Toma M, Kubiak J, Sliwinska A, Talarowska M, Szemraj J, Maes M, Galecki P, Sliwinski T. Impact of Single Nucleotide Polymorphisms of Base Excision Repair Genes on DNA Damage and Efficiency of DNA Repair in Recurrent Depression Disorder. Mol Neurobiol. 2017 Aug;54(6):4150-4159. doi: 10.1007/s12035-016-9971-6. pub 2016 Jun 21
8. Czyż M, Toma M, Gajos-Michniewicz A, Majchrzak K, Hoser G, Szemraj J, Nieborowska-Skorska M, Cheng P, Gritsyuk D, Levesque M, Dummer R, Sliwinski T, Skorski T. PARP1 inhibitor olaparib (Lynparza) exerts synthetic lethal effect against ligase 4-deficient melanomas. Oncotarget. 2016; doi:10.18632/oncotarget.12270.
9. Czarny P, Kwiatkowski D, Toma M, Kubiak J, Sliwinska A, Talarowska M, Szemraj J, Maes M, Galecki P, Sliwinski T. Impact of Single Nucleotide Polymorphisms of Base Excision Repair Genes on DNA Damage and Efficiency of DNA Repair in Recurrent Depression Disorder. Mol Neurobiol. 2016 Jun 21. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27324896.
10. Cybula M, Wieteska Ƚ, Józefowicz-Korczyńska M, Karbownik MS, Grzelczyk WL, Szemraj J. New miRNA expression abnormalities in laryngeal squamous cell carcinoma. Cancer Biomark. 2016; 16(4):559-68.
11. Wieteska Ł, Skulimowski A, Cybula M, Szemraj J. Toxins vapC and pasB from prokaryotic TA modules remain active in mammalian cancer cells. Toxins (Basel).2014; 6(10):2948-61.
12. Balcerczyk A, Gajewska A, Macierzyńska-Piotrowska E, Pawelczyk T, Bartosz G, Szemraj J. Enhanced antioxidant capacity and anti-ageing biomarkers after diet micronutrient supplementation. Molecules. 2014; 19(9):14794-808.
13. Gałecki P, Talarowska M, Bobińska K, Szemraj J. COX-2 gene expression is correlated with cognitive function in recurrent depressive disorder. Psychiatry Res. 2014; 215(2):488-90.
14. Gałecki P, Gałecka E, Maes M, Orzechowska A, Berent D, Talarowska M, Bobińska K, Lewiński A, Bieńkiewicz M, Szemraj J. Vascular endothelial growth factor gene (VEGFA) polymorphisms may serve as prognostic factors for recurrent depressive disorder development. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2013; 45:117-24.
15 Gałecki P, Orzechowska A, Berent D, Talarowska M, Bobińska K, Gałecka E, Lewiński A, Maes M, Szemraj J. Vascular endothelial growth factor receptor 2 gene (KDR) polymorphisms and expression levels in depressive disorder. J Affect Disord. 2013; 147(1-3):144-9.
16. Gałecki P, Gałecka E, Maes M, Chamielec M, Orzechowska A, Bobińska K, Lewiński A, Szemraj J. The expression of genes encoding for COX-2, MPO, iNOS, and sPLA2-IIA in patients with recurrent depressive disorder. J Affect Disord. 2012; 138(3):360-6.
17. Martino A, Campa D, Buda G, Sainz J, García-Sanz R, Jamroziak K, Reis RM, Weinhold N, Jurado M, Ríos R, Szemraj-Rogucka Z, Marques H, Szemraj J, Stein A, Kumar R, Orciuolo E, Gemignani F, Landi S, Goldschmidt H, Petrini M, Dumontet C, Canzian F, Rossi AM. Polymorphisms in xenobiotic transporters ABCB1, ABCG2, ABCC2, ABCC1, ABCC3 and multiple myeloma risk: a case-control study in the context of the International Multiple Myeloma rESEarch (IMMEnSE) consortium. Leukemia. 2012; 26(6):1419-22.
18. Gałecki P, Maes M, Florkowski A, Lewiński A, Gałecka E, Bieńkiewicz M, Szemraj J. Association between inducible and neuronal nitric oxide synthase polymorphisms and recurrent depressive disorder. J Affect Disord. 2011; 129(1-3):175-82.
19. Gałecki P, Szemraj J, Bieńkiewicz M, Florkowski A, Gałecka E. Lipid peroxidation and antioxidant protection in patients during acute depressive episodes and in remission after fluoxetine treatment. Pharmacol Rep. 2009; 61(3):436-47.
20. Gałecki P, Szemraj J, Bieńkiewicz M, Zboralski K, Gałecka E. Oxidative stress parameters after combined fluoxetine and acetylsalicylic acid therapy in depressive patients. Hum Psychopharmacol. 2009; 24(4):277-86.
21. Dziedzic B, Szemraj J, Bartkowiak J, Walczewska A. Various dietary fats differentially change the gene expression of neuropeptides involved in body weight regulation in rats. J Neuroendocrinol. 2007; 19(5):364-73.

Udział w projektach badawczych:

– Granty własne uczelni A.M, U.M w Łodzi – kierownik grantu w latach: 1998-2000, 2000-2003, 2004-2006, 2007-2009;

– 4 granty Prezydenta Miasta Łodzi – kierownik grantów.

• Grant KBN Konstrukcja rekombinowanego białka hybrydowego o właściwościach trombolityczno-przeciwzakrzepowych w celu poznania biochemicznych uwarunkowań trombolizy zakrzepów wewnątrznaczyniowych grant KBN 6PO4B02014 -kierownik grantu 1998- 2001
• Grant KBN Ocena zmian poziomu replikacji wirusa zapalenia wątroby typu B w przebiegu przewlekłego zapalenia wątroby i analiza czynników wpływajacych na trwałość intermediatu replikującego grant KBN 4PO5A09415 główny wykonawca grantu 1998-2001
• Grant KBN Uzyskanie roślin transgenicznych wykazujących ekspresje stafylokinazy. grant KBN 5PO5A 055675 główny wykonawca 2001-2003
• Grant KBN Badanie molekularnych mechanizmów pozagenowego oddziaływania neuroaktywnych steroidów z plazmatyczna Ca ATPaza w komórkach PC12 grant KBN 6PO5A06119 główny wykonawca grantu, 2001- 2003
• Grant KBN: „Niedobory białka wiążącego mannozę (MBL) i ich znaczenie w odporności przeciwzakaźnej u dzieci”, główny wykonawca , 4 P05E 127 19 , 2001-2003,
• Grant KBN Wpływ czynników fizykochemicznych na immunoreaktywność białek mąki (Grant badawczy własny) 2000-2003 6PO6G 04920 główny wykonawca
• Grant KBN Mechanizm regulacji ekspresji inhibitora aktywatora plazminogenu typuI (PAI-I ) przez tlenek NO w komórkach śródbłonka 6P0 4A 06620 główny wykonawca. Zakończenie koniec 2003
• Grant KBN Synteza pochodnych pirymidynowych i ich zastosowanie w modulowaniu aktywności syntezy tymidylanowej (Projekt badawczy własny) 4T09B 03822 wykonawca 2001-2004
• Grant KBN: „Badania farmakodynamicznych i biochemicznych właściwości rekombinowanych czynników trombolityczno – przeciwzakrzepowych nowej generacji”, 6P05A 111 21, kierownik, 2002-2004
• Grant KBN Mechanizm aktywacji integryn przez białkową izomerazę wiązań disiarczkowych (PDI). (Projekt badawczy własny) główny wykonawca 2003-2006
• Grant KBN Synteza i aktywność lektyny wiążącej mannozę (MBL) w przebiegu chemioterapii chorych na raka jajnika (Projekt badawczy własny) 3P05A 025 24 główny wykonawca 2003-2006
• Grant KBN Regulacja ekspresji genów wybranych czynników układu fibrynolitycznego przez tlenek azotu (Projekt badawczy własny) 2P05A 14129 kierownik grantu 2005-2008
• Grant KBN Komórkowy biosensor stresu oksydacyjnego- opracowanie i walidacja (Projekt badawczy własny) P04B wykonawca 2005-2008
• Grant KBN Zaburzenia syntezy i aktywności proteaz serynowych MASP oraz innych czynników lektynowej drogi aktywacji dopełniacza jako przyczyna zwiększonej podatności na niektóre choroby (Projekt badawczy własny) 2P05A główny wykonawca 2005-2008
• Grant Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny, Aktywność biologiczna rekombinowanych białek o właściwościach trombolityczno-przeciwzakrzepowych (Projekt badawczy własny) kierownik grantu 2007-2009
• Grant MNiI Wpływ DNAzymów i siRNA dla podjednostki 1 receptorów integrynowych oraz metaloproteinazy 7 na procesy angiogenezy i przerzutowania (Projekt badawczy własny) NM 401-121733 główny wykonawca 2007-2009
• Grant MNiI Ocena właściwości chemoprewencyjnych związków polifenolowych wyizolowanych z roślin jadalnych i leczniczych. (Projekt badawczy własny ) NM 312 357 434 wykonawca 2008-2010
• Grant MNiI Miejscowa synteza, mechanizmy jej regulacji oraz zmiany ekspresji wybranych lektyn i proteazy serynowej MASP-2 w nowotworach jajnika (Projekt badawczy własny) NN 401021035 główny wykonawca. 2008-2011
• Grant MNiI Profil ekspresji i mutacje genów mikroRNA – znaczenie patogenetyczne i rokownicze w B-komórkowej przewlekłej białaczce limfocytowej (Projekt badawczy własny) NN 402178334 główny wykonawca. 2008-2011
• Grant MNiI Wykorzystanie technologii wprowadzania siRNA do komórek za pośrednictwem odziaływania z receptorem błonowym w leczeniu choroby Alzhaimera. (Projekt badawczy własny) NM 405 27 45 37 główny wykonawca 2009-2011.
• Grant MNiI Badanie wybranych czynników oporności wrodzonej u pacjentów z intensywnej terapii. (Projekt badawczy własny) N 40235 34 38 wykonawca 2010-2012
• Grant MNiI Biologiczne i psychiatryczno-psychologiczne wyznaczniki stresu u pilotów i personelu latającego w trakcie misji poza granicami kraju. (Projekt badawczy własny) N402 312138 główny wykonawca 2010-2012
• Grant MNiI Analiza ekspresji metaloproteaz, ich inhibitorów oraz białek morfogenetycznych kości w progresji choroby nowotworowej. (Projekt badawczy własny) N N402 350838 kierownik grantu 2010-2012
• Grant MNiI Znaczenie procesów naprawy DNA oraz polimorfizmów genów mechanizmu wycinania zasad azotowych (BER): OGG1, XRCC1, MUTYH, ADPRT, APE1 dla rozwoju jaskry otwartego kata. (Projekt badawczy własny) N N402 375838 wykonawca 2010-2012
• Grant MNiI Mechanizm prozakrzepowego działania aldosteronu u szczurów z cukrzycą. (Projekt badawczy własny) N N405 627938 wykonawca 2010-2012
• Grant NCN „Ocena aktywności nowych modułów addycyjnych w kontekście poszukiwania nowych immunotoksyn” (Projekt badawczy własny) NN 405 675340 kierownik 2011-2013
• Grant NCN „ Molekularne podłoże zwyrodnienia plamki ocznej związanej z wiekiem (AMD)” (Projekt badawczy własny) NN402591340 główny wykonawca 2011-2013
• Grant Fundacji na rzecz wspierania Polskiej Farmacji i Medycyny Polpharma „Ocena aktywności prokariotycznych modułów addykcyjnych w kontekście poszukiwania nowych immunotoksyn”. (Projekt badawczy własny) główny wykonawca 2011-2013
• Grant NCN „ Aspekty funkcjonalne, epigenetyczne oraz genetyczne szlaku naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych w chorobie Alzheimera” główny wykonawca 2013-2015
• Grant NCN „Analiza ekspresji wybranych genów, próba korelacji ekspresji z miejscami polimorficznymi analizowanych genów u pacjentów z pierwotnymi nowotworami wątroby- czynnik prognostyczny, rokowniczy”. Kierownik grantu 2013-2015
• Grant NCN „ Wpływ terapii łączonej niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny na stres oksydacyjny oraz wybrane parametry procesów zapalnych w zaburzeniach depresyjnych nawracających”. główny wykonawca 2013-2015
• Grant NCN „ Badania nad wpływem stresu oksydacyjnego na poziom ekspresji MMP-2, MMP-1 oraz TIMP-1 w ludzkich komórkach mięśni gładkich aorty”. główny wykonawca 2013-2015
• Grant NCBR „MlekPlus Innovative dairy products in the prevention and mitigation of the effects of diabetes mellitus type 2, ID number of project: PBS1/B8/7/2013, wykonawca, 2013-2016
• Grant NCN “Analysis of antioxidative potential of proteins immobilized on nanoparticles. Study in vitro, in vivo, ID number of project: 2013/09/B/NZ7/01019 kierownik grantu 2014-2018
• Grant NCN „The role of inflammation, oxidative, nitration stress, tryptophan catabolites pathway and base excision DNA repair in depression and the mechanism of antidepressant effect in the preclinical and clinical study in vitro, in vivo, ID number of project: 2015/19/B/NZ7/00410 główny wykonawca 2015-2018
• Grant NCN The role of epigenetic changes and p53 in visceral adipose tissue in the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus, ID number of project: 2015/17/B/NZ7/03019 kierownik grantu 2015-2018

Współpraca z:
• Polska Sieć Badawcza „Molekularne podstawy zjawisk odporności”, której koordynatorem został dr hab. Maciej Cedzyński. 2002-2010
• Dr A. Martino Genomic Epidemiology Group, German Cancer Research Center DKFZ, Heidelberg, Germany. Udział w International Multiple Myeloma rESEarch (IMMEnSE) consortium 2011
• prof. Dawidem Klipatric Scottish, National Blond Transusion Centem Edynburg Wielka Brytania.
• prof. Matsushita Instytute of Glycotechnology, Departament of Applied Biochemistry Tokai University Kangawa Japonia

Prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Walkowiak ukończył fizykę na Uniwersytecie Łódzkim. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę naukową w Zakładzie Biofizyki Akademii Medycznej w Łodzi. W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych, a w latach 1989-90 odbył staż naukowy w State University of New York, USA. W kolejnych latach odbył jedenaście krótkoterminowych staży w Austrii (Perkin Elmer – 1992, Pharmacia LKB – 1993, Amersham Pharmacia Biotech – 2000, 2001), Grecji (Pharmacia Biotech – 1998, Amersham Biosciences – 1999, 2002), Szwecji (BiaCore – 2000), Francji (AlphaMos – 2009), Niemczech (MicroCal – 2011) i UK (GE Healthcare Lifesciences – 2011). Od 1994 roku doktor habilitowany, a od 2003 roku profesor tytularny nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej. Od roku 2000 kieruje Zakładem Biofizyki Politechniki Łódzkiej. Do 2011 roku był także zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a od 2012 roku zatrudniony jest w Bionanoparku Sp. z o.o. jako naukowy lider laboratoriów Bionanoparku, będąc współautorem projektu BioNanoPark, współfinansowanego przez UE. Obecnie reprezentuje Polskę w Nanomaterials Expert Group of European Chemicals Agency w Helsinkach. Jest autorem/współautorem ponad 90 oryginalnych prac naukowych (Web of Science: IC – powyżej 890, h-index – 17). Jest promotorem 10 ukończonych przewodów doktorskich. Posiada współautorstwo jednego przyznanego patentu (P-399899) i dwóch zgłoszeń patentowych (P-412807, EP15461575.1). Obszar działalności badawczej Profesora to biofizyka oraz biologia molekularna i komórkowa, rola płytek krwi w układzie krzepnięcia, analiza korzyści i zagrożeń wynikających z wprowadzania nowych materiałów i produktów nanotechnologii, medycyna regeneracyjna, medycyna spersonalizowana – implanty indywidualne, biogospodarka.

W latach 1991-2018 kierował lub był głównym wykonawcą 15 grantów, w tym dwóch finansowanych z UE:
1991-1993 KBN-PL grant 4 1751 91 01/p02
1991-1994 KBN-PL grant 4 0896 91 01
1994-1996 KBN-PL grant 6 P207 024 06
1998-2001 KBN-PL grant 4 P05A 115 14
2002-2005 KBN-PL grant PBZ-KBN-082/T08/13
2003-2006 EU grant GMA1- 2002-72123 NANODIAM
2004-2005 KBN-PL grant 3T08C 056 27
2008-2009 MNiSW-PL grant N N518 362734
2008-2009 MNiSW-PL grant N N507 456034
2008-2011 MNiSW-PL grant N N401 227434
2008-2011 MNiSW-PL grant PW/P01-PBZ-MniSW/2007
2009-2011 mnt-era.net DIAHAP
2012-2016 FP7-PEOPLE-2011 grant PIAPP-GA-2011-286337
2014-2018 NCBiR grant DOB-BIO6/16/44/2014
2015-2018 NCBiR grant PBS3/244723

Opublikowane prace w pełnej wersji:
1. Dzieniakowski T., Jatczak J., Jedrzejewski T., Walkowiak B. Pomiary mocy prądu elektrycznego wydzielonej na rezystorze zwierającym ogniwo elektryczne powstałe u pacjentow z wypełnieniami amalgamatowymi. Czas. Stomat. 10, 905-912, 1980.
1. Jatczak J., Jedrzejewski T., Kordasz P., Szczutkowski H., Walkowiak B. Czasowe zmiany siły elektromotorycznej i natężnia prądu ogniw elektrycznych utworzonych przez dwie metalowe korony w jamie ustnej. Prot. Stomat. 2, 79-83, 1980.
2. Jatczak J., Walkowiak B. Modelowanie czasowych charakterystyk źródel prądu elektrycznego w jamie ustnej. Post. Fiz. Med. 15, 141-145, 1980.
3. Cierniewski C.S., Walkowiak B. Effect of heavy metals and alkali metals on L-leucine uptake by human blood platelets. Haemostasis, 13,234-239, 1983.
4. Dzieniakowski T., Timofiejew Z., Walkowiak B. Własna metoda pomiaru ruchomości zębów. Prot. Stomat. 2, 93-98, 1985.
5. Kozubski W., Niewiarowska J., Walkowiak B. The LA-PF4/PF4 ratio reflects the augmentation of in vivo blood platelets activity in migraine patients. Headache, 26, 298, 1986.
6. Walkowiak B., Cierniewski C.S. Kinetics of the beta-thromboglobulin release from alpha-granules of blood platelets activated by ADP. Thrombosis Research, 46, 727-736, 1987.
7. Kozubski W., Walkowiak B., Cierniewski C.S., Prusinski A. Platelet fibrinogen receptors in migraine patients. Headache, 27, 431-434, 1987.
8. Pawlowska Z., Kozubski W., Walkowiak B., Cierniewski C.S. Increased platelet glycoprotein IIb reflects an abnormality of the platelet membrane in migraine. Headache, 28, 60, 1988.
9. Walkowiak B., Cierniewski C.S. Mathematical modeling of the transport of low molecular weight solutes across biological membranes. The transport of leu, his,and glu into human blood platelets. General Physiology and Biophysics, 7, 475-494, 1988.
10. Walkowiak B., Kozubski W., Prusinski A., Cierniewski C.S. Correlation between expression of blood platelets receptors for fibrinogen and plasma cholesterol in migraine. Headache 28, 435-436, 1988.
11. Walkowiak B., Kozubski W., Pawlowska Z., Prusinski A., Cierniewski C.S. Expression of fibrinogen receptors in platelets of migraine patients-correlation with platelet GPIIb content and plasma cholesterol. Thrombosis and Haemostasis, 61, 419-422, 1989.
12. Walkowiak B., Michalak E., Koziolkiewicz W., Cierniewski C.S. Rapid photometric method for estimation of platelet count in blood plasma or platelet suspension. Thrombosis Research, 56, 763-766, 1989.
13. Walkowiak B., Kozubski W., Prusinski A., Cierniewski C.S. The increased contents of beta-thromboglobulin and fibrinogen in migraine platelets indicate an abnormality in thrombopoiesis. Headache, 29, 257, 1989.
14. Kornecki E., Walkowiak B., Naik U., Ehrlich Y.H. Activation of human platelets by a stimulatory monoclonal antibody. J. Biol. Chem. 265, 10042-10048, 1990.
15. Michalak E., Walkowiak B., Paradowski M., Cierniewski C.S. The decreased circulating platelet mass and its relation to bleeding time in chronic renal failure. Thromb. Haemost. 65, 11-14, 1991.
16. Walkowiak B., Naik U.P., Lange M., Kornecki E. Preferred use of primary radiolabeled anti-platelet monoclonal antibodies. Comparison of immunoblotting methods for the analysis of functional domains on human platelets. Thromb. Res. 68, 323-331, 1992.
17. Walkowiak B. Platelet aggregation by the monoclonal antibody F11. Interaction of F11-receptor with glycoprotein IIIa. Annales Academiae Medicae Lodzensis 34, 27-43, 1993.
18. Walkowiak B., Pawlowska Z., Michalak E., Cierniewski C.S. Expression of fibrinogen receptors on platelets of uremic patients is correlated with the content of GPIIb and plasma level of creatinine. Thromb. Haemost. 71, 164-168, 1994.
19. Walkowiak B., Michalak E., Borkowska E., Koziolkiewicz W., Cierniewski C.S. Concentration of RGDS-containing degradation products in uremic plasma is correlated with progression in renal failure. Thromb. Res. 76, 133-145, 1994.
20. Sokal A., Walkowiak B., Kaluzna A., Krol K., Cieslak M., Rychlik B., Sychowski R., Bartosz G. Stimulation of erythrocyte membrane Mg2+-ATPase activity by glutathione S-conjugates. Biochem. Molec. Biol. Int. 37, 73-79, 1995.
21. Cierniewski C.S., Walkowiak B., Niewiarowska J., Watala C., Pawlowska Z. Mechanisms of integrin receptor expression on human blood platelets. Annales Academiae Medicae Lodzensis 36, 17-24, 1995.
22. Walkowiak B., Koziolkiewicz W. Platelet activation by monoclonal antibody F11. Reconstitution of calcium influx system in liposomes. Annales Academiae Medicae Lodzensis 37; 5-17: 1995
23. Watala C., Gwozdzinski K., Pluskota E., Pietrucha T., Walkowiak B., Trojanowski T., Cierniewski C.S. Diabetes mellitus alters effect of peptide and protein ligands on membrane fluidity of blood platelets. Thromb. Haemost. 75, 147-53, 1996.
24. Watala C., Golanski B., Walkowiak B., Baj Z., Pietrucha T., Tchorzewski H., Bodalski J., Cierniewski CS. Does reduced membrane lipid fluidity underlie the altered thrombin-induced expression of integrin aIIbb3 and PADGEM-140 in membranes of platelets from diabetic juveniles? Platelets 7; 173-80: 1996.
25. Walkowiak B., Koziolkiewicz W., Michalec L., Borkowska E., Cierniewski CS. Platelet membrane fluidity and intraplatelet Ca2+ homeostasis are affected in uremia. Pol. J. Pharmacol. 48; 299-302: 1996.
26. Walkowiak B., Koziolkiewicz W., Michalec L., Pawlowska Z., Krzeslowska J., Cierniewski CS. Changes in platelet response to 5′-Diphosphate caused by verapamil. Pol. J. Pharmacol. 48; 303-5: 1996.
27. Fitzner A., Kęsy A., Niedbalski W., Paprocka G., Walkowiak B., Identyfikacja dominującego polipeptydu VP60 krajowych izolatów wirusa pomoru królików (VHD). Medycyna Wet. 52; 302-5: 1996.
28. Kęsy A., Fitzner A., Niedbalski A., Paprocka G., Walkowiak B. A new variant of the viral haemorrhagic disease of rabbits virus. Rev. sci. tech Off. int. Epiz. 15; 1029-35: 1996.
29. Kozubski W, Walkowiak B, Pawłowska Z, Prusiński A, Cierniewski CS. Blood platelet fibrinogen receptors in migraine and related headaches. Neur. Neurochir. Pol. 30; supl 2, 25-33: 1996.
30. Walkowiak B., Borkowska E., Koziolkiewicz W., Michalec L., Sobol A., Cierniewski CS. Platelet membrane fluidity and intraplatelet Ca2+ are affected in uremia. Eur. J. Haematology 58; 350-356: 1997.
31. Walkowiak B., Kesy A., Michalec L. Microplate reader – a convenient tool in studies of blood coagulation. Thromb. Res. 87; 95-103: 1997.
32. Walkowiak B. Use of the ULTROSPEC 2000 as a full range Multi-Wavelength detector for liquid chromatography. Pharmacia Biotech (Biochrom) Ltd, Application Note 53, November 98.
33. Watala C., Boncler M., Golanski J., Koziolkiewicz W., Trojanowski Z., Walkowiak B., Platelet membrane lipid fluidity and intraplatelet calcium mobilization in type-2 diabetes mellitus. Eur-J-Haematol. 61; 319-26: 1998.
34. Watala C., Boncler M., Golanski J., Koziolkiewicz W., Walkowiak B., Cierniewski CS. Release of calcium and P-Selectin from intraplatelet granules is hampered by procaine. Thromb. Res. 94; 1-11: 1999.
35. Cierniewski CS., Walkowiak B. Chromatografia powinowactwa. Ćwiczenia z biochemii, pod redakcją Klyszejko-Stefanowicz-L, PWN 1999.
36. Cierniewski CS., Walkowiak B. Chromatografia wykorzystująca hydrofobowe właściwości molekuł. Ćwiczenia z biochemii, pod redakcją Kłyszejko-Stefanowicz-L, PWN 1999.
37. Walkowiak B. Jony konieczne do życia. Gospodarka jonami wapnia w komórce i jej znaczenie dla właściwego wypełniania funkcji komórki. PANACEUM, 3(51);19-21: 1999.
38. Walkowiak B. Techniki chromatografii cieczowej. Przykłady zastosowań. Amersham Pharmacia Biotech. 2000.
39. Walkowiak B., Kralisz U., Michalec L., Majewska E., Koziolkiewicz W., Ligocka A., Cierniewski CS. Comparison of platelet aggregability and P-Selectin surface expression on platelets isolated by different methods. Thromb. Res. 99;495-502: 2000.
40. Kęsy A., Fitzner A., Niedbalski W., Paprocka G., Walkowiak B. Rabbit Haemorrhagic Disease – An animal model for Human Viral Haemorrhagic Fevers. Acta Haematologica Polonica. 31; 127-137: 2000.
41. Gorąca A., Walkowiak B. Partial purification and identification of cardiodepressant factor from the posterior pituitary lobe in rats. J. Physiol. Pharmacol. 51; 137-50: 2000.
42. Boncela J., Papiewska I., Fijalkowska I., Walkowiak B., Cierniewski CS. Acute Phase Protein alpha 1-Acid Glycoprotein Interacts with Plasminogen Activator Inhibitor Type 1 and Stabilizes Its Inhibitory Activity. J Biol Chem. 276; 35305-11: 2001.
43. Gromadzińska E., Lachowicz L., Walkowiak B., Zylinska L. Calmodulin effect on purified rat cortical plasma membrane Ca(2+)-ATPase in different phosphorylation states. Biochim Biophys Acta. 1549; 19-31: 2001.
44. Walkowiak B., Kwaszewska E., Tański W., Koziołkiewicz W. Skaza krwotoczna w przewlekłej niewydolności nerek. Diagnostyka Laboratoryjna. 37; 171-181: 2001.
45. Walkowiak B., Baraniak J., Cierniewski CS., Stec W. Inhibition of ADP-triggered blood platelet aggregation by diadenosine polyphosphate analogues. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2002; 12: 1959-62.
46. Walkowiak B., Kochmańska V., Jakubowski W., Okrój W., Króliczak V. Interaction of body fluids with carbon surfaces. J. Wide Bandgap Materials 2002; 9: 231-42.
47. Skibska B, Okrój W, Walkowiak B. Charakterystyka płytkowych receptorów dla ADP. Post Biologii Kom 2003 1; 153-65.
48. Ćwiklińska H, Mycko MP, Luvsannorow O, Walkowiak B, Brosnan CF, Raine CS, Selmaj KW. Heat shock protein 70 associations with myelin basic protein and proteolipid protein in multiple sclerosis brains. Int Immunol. 2003; 15(2):241-249.
49. Walkowiak B, Okrój W, Przybyszewska-Doroś I, Pirek M, Szymański W, Kosenda P, Jakubowski W. Nanocrystalline diamod (NCD) – A new and promising material for medical applications. Engineering of Biomaterials 2004; 35-36: 62-67
50. Pirek M, Okrój W, Przybyszewska-Doroś I, Jakubowski W, Walkowiak B. Chemical surface modification of diamond powder particles. Engineering of Biomaterials. 2004; 35-36: 36-39
51. Okrój W, Jakubowski W, Przybyszewska I, Pirek M, Komorowski P, Szymański W, Kosenda P, Walkowiak B. Thrombocompatybility of NCD layers on a surface of tytanium alloys. Engineering of Biomaterials. 2004; 35-36: 29-32.
52. Walkowiak B. Biomedical effects of tissue contact with an implant. Engineering of Biomaterials. 2004; 38-42: 200-205.
53. Jakubowski W, Szymański W, Okrój W, Przybyszewska-Doroś I, Pirek M, Walkowiak B.
A susceptibility of biomaterial surface to bacterial colonization depends on type of this surface. Engineering of Biomaterials 2004; 38-42: 206-207.
54. Jakubowski W, Bartosz G, Niedzielski P, Szymański W, Walkowiak B. Nanocrystalline diamond surface is resistant to bacterial colonization. Diamond and Related Materials. 2004; 13(10): 1761-1763.
55. Majak J, Jakubowski W, Balcerczyk A, Niedzielski P, Walkowiak B. Changes in antioxidative capacity of fibroblasts due to a contact with selected biomaterials. Engineering of Biomaterials. 2005 43-44: 63-66.
56. Przybyszewska-Doroś I, Okrój W, Walkowiak B. Surface modifications of metallic implants. Engineering of Biomaterials. 2005; 43-44: 52-63.
57. Jerczyńska H, Barańska, Koziołkiewicz W, Walkowiak B, Pawowska Z. Growth of endothelial cells on surfaces of selected biomaterials. Engineering of Biomaterials. 2005; 43-44: 21-24.
58. Kamińska M, Szymański W, Walkowiak B. Preparation of real time SPR-biosensor for study of protein deposition at titanium and NCD surfaces. Engineering of Biomaterials. 2005; 43-44: 16-21.
59. Okrój W, Klimek L, Komorowski P, Walkowiak B. Blood platelets in contact with titanium alloy Ti6Al4V and with its modified surfaces. Engineering of Biomaterials. 2005; 43-44: 13-16
60. Szemraj J, Walkowiak B, Kawecka I, Janiszewska G, Buczko W, Bartkowiak J, Chabielska E. A new recombinant thrombolytic and antithrombotic agent with higher fibrin affinity – a staphylokinase variant. I. In vitro study. J Thromb Haemost. 2005; 3(10):2156-65.
61. Okroj W, Kaminska M, Klimek L, Szymanski W, Walkowiak B. Blood platelets in contact with nanocrystalline diamond surface. Diamond and Related Materials 2006; 15:1535-1539.
62. Walkowiak B. Potential risk associated with the use of implants NANODIAM, PWN Warszawa 2006 chapter 13:179-187.
63. Pawłowska Z, Jerczyńska H, Barańska P, Cierniewski CC, Walkowiak B. Detection of changes in cellular protein profile: a proteomics approach NANODIAM, PWN Warszawa 2006 chapter 17:215-227
64. Walkowiak B, Kaminska M, Okroj W, Tanski W, Sobol A, Zbrog Z, Przybyszewska-Doros I. Blood platelet proteome is changed in uremic patients. Platelets 2007; 18:386-388.
65. Walkowiak B. Surface-modified metallic biomaterials in contact with blood and endothelial cells Macromolecular Symposia 2007; 253:122-127.
66. Jakubowski W, Ślusarczyk A, Paszkiewicz Z, Szymański W, Walkowiak B. Bacterial colonisation of bioceramic surfaces. Advances in Applied Ceramics 2008; 107(4):217-221.
67. Walkowiak B, Okroj W, Jerczynska H, Pawlowska Z. Micron-sized diamond particles are internalized by endothelial cells. Diamond and Related Materials, 2009; 18:4, 651-656.
68. Perlikowska R, Gaha K, Fichna J, Toth G, Walkowiak B, do-Regoe JC, Janecka A. Biological activity of endomorphin and [Dmt1]endomorphin analogs with six-membered proline surrogates in position 2. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2009: 17: 11, 3789-3794.
71. Okrój W, Walkowiak-Przybyło M, Rośniak-Bąk K, Klimek L, Walkowiak B. Comparison of microscopic methods for evaluating platelet adhesion to biomaterial surfaces. Acta of Bioengineering and Biomechanics 2009; Vol. 11, No. 2, 45-49.
69. Kamińska M, Okrój W, Szamański W, Jakubowski W, Komorowski P, Nosal A, Szymanowski H, Gazicki-Lipman M, Jerczyńska H, Pawłowska Z, Walkowiak B. Interaction of parylene C with biological objects. Acta of Bioengineering and Biomechanics 2009; Vol. 11, No. 3,19-25.
70. Sokolowska A, Niedzielski P, Wierzchon T, Okroj W, Urbanski S, Walkowiak B. Thrombocompatibility of thin dielectric carbon film depends on electron work function of metallic substrate material. Journal of Nanosciences and Nanotechnology, 2010; vol.10, 1367-1370.
71. Elgalal MT, Kozakiewicz M, Loba P, Walkowiak B, Olszycki M, Stefańczyk L. Patient specific implants, designed using Rapid Prototyping and diagnostic imaging, for the repair of orbital fractures. Med Sci Monit, 2010; 16(Suppl.1): 75-79.
72. Walkowiak B, Szymanski W, Szymanski J, Walczynska M, Walkowiak-Przybyło M,
Komorowski P, Okrój W, Jakubowski W, Kaminska M. SPR Biosensors Technique Supports Development in Biomaterials Engineering. In New Perspectives in Biosensors Technology and Applications/ Book 4, ed. Pier Andrea Serra, ISBN 978-953-307-448-1. June 2011.
73. Walkowiak-Przybylo M, Walczynska M, Komorowski P, Klimek L, Walkowiak B. Proliferation of human osteoblast-loke cells Saos-2 and human endothelial cells EA.hy926 on polished and sanblasted surfaces of titanium alloys Ti6Al4V and Ti6Al7Nb. Engineering of Biomaterials, 2011; 109-111, 39-41.
74. Walkowiak-Przybylo M, Okroj W, Walczynska M, Skwierczynski P, Walkowiak B. Thrombogenicity of thin layer calcium phosphate created on polished Surface of Ti6Al7Nb alloy. Engineering of Biomaterials, 2011; 109-111, 37-49.
75. Walkowiak-Przybylo M, Klimek L, Okroj W, Jakubowski J, Chwilka M, Czajka A, Walkowiak B. Adhesion, activation and aggregation of blood platelets and biofilm formation on the surface of titanium alloys Ti6Al4V and Ti6Al7Nb. Journal of Biomedical Materials Research Part A 2012; vol 100A, 768-775.
76. Sobol AB, Kaminska M, Walczynska M, Walkowiak B. Effect of Uremia and Hemodialysis on Platelet Apoptosis. Clin Appl Thromb Hemost. 2013; vol 19(3), 320-323.
77. Walkowiak B, Sobol AB, Walczynska M, Kaminska M. Effect of Uremia and Hemodialysis on Proteome Profile of Blood Platelets and Plasma. Clin Appl Thromb Hemost. 2013; vol. 19, 541-549.
78. Kozakiewicz M, Elgalal M, Walkowiak B, Stefanczyk L. Technical concept of patient-specific, ultrahigh molecular weight polyethylene orbital wall implant. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 2013; Volume: 41 Issue: 4 Pages: 282-290.
79. Walkowiak B, Okroj W, Jakubowski W, Komorowski P, Szymanski W, Chwilka M, Walkowiak-Przybylo M, Pawlowska Z, Jerczynska H. Biologiczna ocena nowych biomateriałów opracownych dla potrzeb konstrukcji i wytwarzania sztucznego serca (Biological evaluation of new biomaterials developed for the design and manufacture of artificial heart). In: Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca (Materials engineering technologies and metrology technologies for Polish cardiac prostheses), Zbigniew Religa Cardiac Surgery Development Fundation, Zabrze, Poland 2013, pages: 307-342 (in Polish).
80. Walkowiak B. Nanotechnologia – korzyści i zagrożenia (Nanotechnology – the benefits and risks), Laboratorium vol. 3-4, 2014; 58-63 (in Polish).
81. Wyrebska A, Pawlowska Z, Gach K, Komorowski P, Protas A, Walkowiak B, Janecka A. Proteomic Analysis of Proteins Engaged in α-Methylene-δ-Lactone Cytotoxic Effects in Hormone-Independent Breast Cancer MDA-MB-231 Cells. Chem. Biol. Drug Des. 2014; 84: 300-306.
82. Sobczyk-Guzenda A, Owczarek S, Szymanowski H, Volesky L, Walkowiak B, Miszczak S, Gazicki-Lipman M. Iron doped thin TiO2 films synthesized with the RFPECVD method. Ceramics International 2015; 41, 7496–7500.
83. Jakubowski W, Walkowiak B. Resistance of Oxidative Stress in Biofilm and Planktonic Cells. Brazilian Archives of Biology and Technology 2015; vol 58 n2, 300-308.
84. Komorowski P, Walkowiak-Przybylo M, Walkowiak B. Early cell response to contact with biomaterial’s surface. J Biomed Mater Res Part B 2016:104B:880–893.
85. Walkowiak B, Biological evaluation of new products of innovative technology. Laboratorium. vol 3-4, 2016; 8-18.
86. Kaczorowski W, Batory D, Jakubowski W, Szymanski W, Komorowski W, Walkowiak B, Sanak M, Niedzielski P. Physicochemical and Biological Investigation of Different Structures of Carbon Coatings Deposited onto Polyurethane. Braz. Arch. Biol. Technol. v.59: e16150305, Jan/Dec 2016.
87. Kaminska M, Kuberski S, Maniukiewicz W, Owczarz P, Komorowski P, Modrzejewska Z, Walkowiak B. Thermosensitive chitosan gels containing calcium glycerophosphate for bone cell culture. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 2017; 32(2), 209-222.
88. Kozakiewicz M, Olbrzymek L, Stefanczyk L, Olszycki M, Komorowski P, Walkowiak B, Konieczny B, Krasowski M, Sokołowski J. Radio-opaque polyethylene for personalized craniomaxillofacial implants. Clin. Oral Invest. 2016, DOI 10.1007/s00784-016-1978-x.
89. Walkowiak-Przybyło M, Komorowski P, Walkowiak B. Differences in the expression of cell cycle genes in osteoblasts and endothelial cells cultured on the surfaces of Ti6Al4V and Ti6Al7Nb alloys. J. Biomed Mater Res Part A, 2017, 105 (6), 1607-1617
90. Staniszewski Z, Piegat A, Okroj W, Walkowiak-Przybyło M, Jakubowski W, Walkowiak B, Budner B, Mroz W, Sobolewski P, El Fray M. The effect of carbon nanoparticles on biological properties of polyester nanocomposites. Journal of Biomaterials Applications, 2017, Vol. 31(10) 1328–1336.
91. Sokolowska P, Bialkowska K, Siatkowska M, Rosowski M, Kucinska M, Komorowski P, Makowski K, Walkowiak B. Human brain endothelial barrier cells are distinctly less vulnerable to silver nanoparticles toxicity than human blood vessel cells A cell-specific mechanism of the brain barrier? Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine, 2017, Vol.13, Issue: 7, Pages: 2127-2130.
92. Jastrzębska A, Jakubowski W, Jastrzębski K, Walkowiak B. Evaluation of Candida albicans adhesion on AISI-316L and Ti6Al4V in changing environmental conditions. Engineering of Biomaterials, 2017, 141, 2-7.
93. Bartoszek N, Rosowski M, Kądzioła K, Tkacz-Szczęsna B, Siatkowska M, Działoszyńska K, Sokołowska P, Białkowska K, Urbaniak M, Elgalal M, Kołodziejczyk A, Jakubowska A, Kucińska M, Makowski K, Komorowski P, Walkowiak B. Techniki mikroskopowe w badaniach biologicznych (Microscopic techniques in biological research). Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski. 2017, No.9-10, 12-21.

Managerowie Laboratoriów

Manager Laboratorium Autentykacji Produktów

k.klajman@bionanopark.pl

+48 42 280 76 91

Manager Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej

Manager Laboratorium Badań Strukturalnych Nanomateriałów

p.komorowski@bionanopark.pl

+48 42 280 76 78

Manager Laboratorium Biosensorów i Elektroniki Organicznej

s.kotarba@bionanopark.pl

+48 42 280 76 84

+48 42 280 76 89

Manager Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej

k.makowski@bionanopark.pl

+48 42 280 76 56

Zastępca Managera Laboratorium Symulacji Molekularnych

+48 42 280 75 35

Specjalizacja: chemia teoretyczna.

W 2011 rozpoczął doktorat na Politechnice Łódzkiej w Katedrze Fizyki Molekularnej. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Łódzkim.

Specjalizacje: chemia teoretyczna, chemia roztworów wodnych, dydaktyka chemii.

Zainteresowania: woda w układach polimerowych, drug delivery systems, obliczenia równoległe, chemia kwantowa, metody Monte-Carlo, dynamika molekularna.

Pracownicy naukowi