Komitet naukowy

Komitet naukowy jest ciałem doradczym Bionanoparku. W jego skład wchodzą:

  • prof. dr hab. n.med. Ireneusz Majsterek – Przewodniczący Komitetu Naukowego – Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
  • prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego – Instytut Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf – Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
  • prof. dr hab. Jarosław Dziadek – Instytut Biologii Medycznej Polska Akademia Nauk
  • prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Ogólnej, Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. n.med. Maciej Banach – Zakład Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
  • prof. dr hab. Beata Gutarowska – Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
  • dr hab. n. med. Dariusz Pytel 
  • dr hab. Paweł J. Kowalczyk – Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki