Komitet naukowy

Komitet naukowy jest ciałem doradczym Bionanoparku. W jego skład wchodzą:

• prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak – Przewodniczący Komitetu – Politechnika Łódzka
• prof. dr hab. n.med. Ireneusz Majsterek – Zastępca Przewodniczącego Komitetu – Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
• prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf – Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Wydział Chemiczny Politechnika Łódzka
• prof. dr hab. Jarosław Dziadek – Instytut Biologii Medycznej Polska Akademia Nauk
• dr hab. Anna Rogut prof. SAN – Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna Akademia Nauk
• prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz – Wydział Biologii Uniwersytet Łódzki
• prof. dr hab. n.med. Maciej Banach – Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki