Kontakt

Kontakt

Formularze kontaktowe

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Wybierz adresata:

Formularz kontaktowy

Wybierz adresata:

Formularz kontaktowy

Wybierz adresata:

Formularz kontaktowy

Wybierz adresata:

Formularz kontaktowy

Wybierz adresata:

Formularz kontaktowy

Wybierz adresata:

Formularz kontaktowy

Telefony

Dyrektor Biura Zarządu

tel: 42 280 76 76

Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością

tel: 42 280 76 69

Zamówienia publiczne

tel: 42 280 76 76

Biuro Działu Administrowania Majątkiem

tel. 42 280 76 57

Administrator  nieruchomości

tel. 603 190 068

Księgowość

tel. 42 280 76 62

Kadry

tel. 42 280 76 50

Biuro Działu Rozwoju Biznesu

tel. 42 276 76 76

Usługi badawcze

tel: 42 280 76 76

Inkubator

tel: 42 280 76 58

Centrum Konferencyjne

tel: 42 280 76 58

Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej

tel: 42 280 76 56

Laboratorium Badań Strukturalnych Nanomateriałów

tel: 42 280 76 78

Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej

tel: 42 280 76 78

Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych

tel: 42 280 76 73

Laboratorium Autentykacji Produktów

tel: 42 280 76 91

Laboratorium Biosensorów i Elektroniki Organicznej

tel: 42 280 76 84

Laboratorium Medycyny Spersonalizowanej i Laboratorium Biotechnologiczne

tel: 42 280 75 30

Laboratorium Symulacji Molekularnych

tel: 42 280 75 35

Portiernia budynek A,B

tel: 42 280 76 79

Portiernia budynek C (BNP+)

tel: 42 280 76 90

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U.UE.L.2016.119.1, (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”), informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych (zwanych dalej „Danymi”) jest Bionanopark sp z o.o. z siedzibą Łodzi, 93-465 ul. Dubois 114/116.
  • Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Bionanoparku, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba – Inspektor Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem: rodo@bionanopark.pl.
  • Dane przetwarzane będą wyłącznie celu obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, zgłoszeń przesyłanych bezpośrednio na adresy mailowe pracowników Administratora, tj. w celu kontaktu, przesłania odpowiedzi na zapytanie kierowane do Administratora. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której Dane dotyczą),
  • Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora tj. dostawcom usług IT, a także organom administracji publicznej.
  • Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
  • Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych.
  • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Administratora Państwa Danymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt  z nami (e-mail: biuro@bionanopark.pl) lub z naszym inspektorem ochrony danych (e-mail: rodo@bionanopark.pl).