Kontakt

Kontakt

Formularze kontaktowe

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Wybierz adresata:

Formularz kontaktowy

Wybierz adresata:

Formularz kontaktowy

Wybierz adresata:

Formularz kontaktowy

Wybierz adresata:

Formularz kontaktowy

Wybierz adresata:

Formularz kontaktowy

Wybierz adresata:

Telefony

Dyrektor Biura Zarządu

Tel: 42 280 76 75

Starszy Specjalista ds.pozyskiwania funduszy unijnych

Tel: 42 280 76 82

Specjalista ds. Jakości

Tel: 42 280 76 69

Zamówienia publiczne

Tel: 696 459 386

Biuro Działu Administrowania Majątkiem

Tel. 42 280 76 57

Dyrektor Działu Administrowania Majątkiem       

Tel. 539 335 506

Administrator  nieruchomości      

Tel. 603 190 068

Księgowość

Tel. 42 280 76 62

Kadry        

Tel. 42 280 76 50

Biuro Działu Rozwoju Biznesu  

Tel. 42 276 76 66

Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu  

Tel. 515 704 912

Manager ds. Marketingu

Tel. 42 280 76 67

Specjalista ds. Rozwoju Biznesu 

Tel. 500 032 642

Media

Tel. 539 335 502

Usługi badawcze

Tel: 42 280 76 76

Inkubator

Tel: 42 280 76 58

Centrum Konferencyjne

Tel: 42 280 76 58

Tereny inwestycyjne

Tel: 515 704 912

Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej

Tel: 42 280 76 56

Laboratorium Badań Strukturalnych Nanomateriałów

Tel: 42 280 76 78

Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej

Tel: 42 280 76 78

Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych

Tel: 42 280 76 73

Laboratorium Autentykacji Produktów

Tel: 42 280 76 91

Laboratorium Biosensorów i Elektroniki Organicznej

Tel: 42 280 76 84

Laboratorium Medycyny Spersonalizowanej i Laboratorium Biotechnologiczne

Tel: 42 280 75 40

Laboratorium Symulacji Molekularnych

Tel: 42 280 75 35

Portiernia budynek A,B 

Tel: 42 280 76 79

Portiernia budynek C (BNP+)

Tel: 42 280 76 90