Laboratorium Autentykacji Produktów z nową ofertą badawczą

Laboratorium Autentykacji Produktów rozszerzyło zakres międzynarodowej akredytacji potwierdzającej jego kompetencje w obszarze badania autentyczności. Oprócz win będzie mogło badać też wyroby spirytusowe, np. wódki.

– Uzyskanie akredytacji oznacza, że spełniamy międzynarodowe wymagania obowiązujące w odniesieniu do procedur analizy próbek – wyjaśnia Marek Cieślak, Prezes Zarządu Bionanoparku – Dysponujemy najnowocześniejszym, specjalistycznym wyposażeniem, które pozwala na kompleksowe badania produktów i umożliwia wykrywanie zafałszowań.

„Polska Wódka” jest chroniona przepisami prawa. Aby trunek mógł się tak nazywać, musi spełnić określone warunki – nie może zawierać dodatków innych niż woda, wódka musi być otrzymana z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego uzyskanego z żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa lub pszenżyta albo ziemniaków uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wszystkie etapy wyrobu odbywają się na terytorium naszego kraju. Jedynym procesem, jakiemu może być poddana to leżakowanie w celu nadania jej szczególnych właściwości. Definiuje to szczegółowo ustawa o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1539).

– W naszym laboratorium możemy sprawdzić metodą izotopowej spektometrii mas, czy to, co znajduje się w butelce, odpowiada deklaracji producenta na etykiecie – tłumaczy Kamila Klajman, manager Laboratorium Autentykacji Produktów. – Na rynku zdarzają się alkohole, które z założenia mają być polską wódką, a powstały np. w wyniku fermentacji ziaren kukurydzy.

Laboratorium Autentykacji Produktów jest też pierwszym polskim ośrodkiem, który specjalizuje się w wykrywaniu zafałszowań w winach, stosując tzw. metody izotopowe. Wykonuje badania na zlecenie producentów lub importerów win, którzy chcą potwierdzić jakość swoich produktów.