Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych rozszerza działalność

Z oferty poręczeń mogą skorzystać przedsiębiorcy z aglomeracji łódzkiej.

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. powstał w 2005 roku, aby pomagać firmom, które z uwagi braku innej formy zabezpieczenia pożyczki lub kredytu, nie mogły skorzystać z zewnętrznego finansowania inwestycji.

– Zdecydowaliśmy się rozszerzyć naszą ofertę na całą aglomerację łódzką, czyli powiaty pabianicki, brzeziński, zgierski i łódzki wschodni. W firmach na ich terenie znajduje zatrudnienie wielu mieszkańców Łodzi, te firmy często kooperują z firmami znajdującymi się w Łodzi. Ich funkcjonowanie i zachowanie płynności finansowej przekłada się więc bezpośrednio na stabilność łódzkich miejsc pracy – mówi Marek Cieślak, Prezes Zarządu Bionanoparku.

Dotychczas przedsiębiorcy mogli skorzystać z pożyczek przyznawanych z Funduszu Pożyczkowego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w ramach programu Jeremie 2 obsługiwanego m.in. przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego. A także z oferty Funduszu Pożyczkowego Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju, który udziela niskooprocentowanych pożyczek mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom. Od lipca Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych poręcza też pożyczki udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych zapewni zabezpieczenie pożyczki udzielonej małemu lub średniemu przedsiębiorcy. Procedura uzyskania poręczenia została maksymalnie uproszczona. Przedsiębiorca musi wypełnić tylko jeden prosty wniosek. Maksymalna kwota poręczenia to 500 tysięcy złotych. Poręczenie może stanowić nie więcej niż 80% pożyczki.