Marek Cieślak był prelegentem podczas konferencji „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi”.

Konferencja naukowa z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej została zorganizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego.

Marek Cieślak, Prezes Zarządu Bionanoparku, swoje wystąpienie poświęcił tematyce spersonalizowanej oferty badawczej, która jest istotnym elementem w walce o zdrowie publiczne mieszkańców Łodzi oraz szansą na zapobieganie skutkom ekonomicznym starzejącej się populacji.

Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zorganizowano ją w formule cyklu sesji tematycznych on-line. Przedstawiciele środowiska naukowego, lokalnego biznesu, sektora pozarządowego oraz samorządowcy rozmawiali w czasie ich trwania m.in. o historii, dziedzictwie kulturowym, wizerunku, gospodarce oraz polityce społecznej Łodzi. Konferencja łączy w sobie nowatorskie, zintegrowane spojrzenie na miasto, jego bogatą historię i wyzwania stojące przed nim w XXI wieku.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora.
Sesja podsumowująca konferencję „200-lecie Łodzi przemysłowej – droga do przyszłości”, odbędzie się w czerwcu 2021 r. podczas I Kongresu Regeneracji Miast Przemysłowych.