Medycyna spersonalizowana

Medycyna spersonalizowana

 • Bankowanie komórek w warunkach kriogenicznych zanurzonych w ciekłym azocie (−196°C);
 • Przechowywanie materiału biologicznego w stanie głębokiego zamrożenia (-50°C÷-86°C);
 • Izolacja DNA, RNA, miRNA i białek z materiału biologicznego pobranego od człowieka;
 • Genotypowanie SNPs
 • Test angiogenezy
 • Metagenomika i badanie mikrobiomu (analiza 16S/ITS lub WGS)
 • Test na obecność szczepów bakterii z rodzaju Mycoplasma oraz Acholeplasma i Spiroplasma w hodowli komórkowej
 • Komórek macierzystych z różnych typów tkanek po homogenizacji oraz płynów ustrojowych
 • Różnego typu komórek z materiału biologicznego (w tym komórek z hodowli in vitro)
 • Pozyskanych bezpośrednio od pacjenta w warunkach sterylnych
 • W adipocyty (komórki tłuszczowe);
 • W chondrocyty (komórki chrzęstne);
 • W osteocyty (komórki kostne).

Kontakt

 

Formularz kontaktowy