Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”. Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne, realizujących innowacyjne projekty, cieszących się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą oraz w sposób spektakularny przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego.

Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były podmioty, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa łódzkiego.

Organizatorem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS ” jest Województwo Łódzkie.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur w 5 kategoriach:

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2020 roku. Laureatów poznamy 3 grudnia 2020 roku podczas drugiego dnia XIII Europejskiego Forum Gospodarczego, w tym roku wyjątkowo w formie online.
Szczegóły i regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej https://biznesnaplus.lodzkie.pl/