Największy otwarty klaster biodruku 3D w Europie mieści się w Bionanoparku.

Pierwszy w Polsce i największy w Europie – w Bionanoparku powstał Otwarty Klaster Biodruku 3D. Stworzyła go firma CD3D z Inkubatora Technologicznego. Urządzenia stanęły w Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej. Dzięki temu możliwe będzie realizowanie projektów naukowo-badawczych z zakresu inżynierii biomedycznej. Biodrukowanie 3D to nowoczesna technologia, która może znaleźć zastosowanie np. medycynie regeneracyjnej, farmacji i badaniach nad żywnością.

Chociaż biodrukowanie 3D wywodzi się w prostej linii z klasycznego druku przestrzennego w technologii FDM / FFF, specyfika pracy z biodrukarkami 3D jest zupełnie inna niż z drukarkami 3D drukującymi z termoplastów (oraz wszystkimi pozostałymi materiałami – żywicami światłoutwardzalnymi, sproszkowanymi tworzywami sztucznymi czy stopami metali).

– Biowydruki 3D wykonane z materiałów żelowych są relatywnie małe, a ich żywotność w warunkach naturalnych bardzo krótka. Aby praca z biodrukarkami 3D była efektywna, potrzebne jest odpowiednio wyposażone zaplecze laboratoryjne, które nadaje sens całemu procesowi. – podkreśla Magdalena Przychodniak z CD3D.Klaster Biodruku 3D mieści się w Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej w łódzkim Bionanoparku. Jest to jedno z najlepiej wyposażonych laboratoriów w Polsce, umożliwiające prowadzenie bardzo szerokiego spektrum badań z takich obszarów jak m.in.: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, nanotechnologia, biologia molekularna, biochemia i biologia komórki. W pracowniach prowadzone są m.in. badania farmaceutyków, kosmetyków, czy żywności. Klaster Biodruku 3D pozwala nie tylko na biowydrukowanie trójwymiarowych struktur żelowych, lecz również ich kompleksowe przebadanie na każdym etapie pracy naukowej. Dzięki dużej liczbie dostępnych urządzeń, badania mogą być prowadzone na szeroką skalę.

Sercem Klastra Biodruku 3D jest 21 biodrukarek 3D marki SKAFFOSYS, zaprojektowanych i wyprodukowanych w Polsce. – Do tej pory biodrukarki 3D były albo dostarczane przez zagranicznych producentów, albo tworzone samodzielnie przez pracowników naukowych wybranych instytucji, realizujących na ich bazie własne projekty badawcze. SKAFFOSYS to pierwsza komercyjna drukarka 3D, dedykowana do realizacji zewnętrznych projektów na indywidualne zamówienie. – tłumaczy Paweł Ślusarczyk dyrektor projektu w CD3D.

Jakie projekty naukowo-badawcze można potencjalnie realizować w Klastrze Biodruku 3D we współpracy z Laboratorium BMiN?

  • HODOWLA KOMÓRKOWA – Tworzenie bioresorbowalnych rusztowań (skafoldów) dla efektywnej hodowli komórkowej
  • MEDYCYNA REGENERACYJNA – Tworzenie bioresorbowalnych rusztowań (skafoldów) dla medycyny regeneracyjnej
  • NOWE METODY LECZNICZE – Testowanie nowych terapii na bazie syntetycznych, biodrukowanych modeli tkankowych
  • BADANIA NAD ŻYWNOŚCIĄ – Badania nad żywnością spersonalizowaną oraz alternatywnymi sposobami jej tworzenia

Do kogo skierowana jest oferta Klastra Biodruku 3D?
Klaster został powołany do życia, aby realizować kompleksowe badania naukowe w oparciu o biowydruki 3D powstałe na biodrukarkach 3D.

Z oferty mogą skorzystać w szczególności:
• instytucje naukowo-badawcze
• uczelnie wyższe
• firmy biotechnologiczne
• firmy farmaceutyczne
• szpitale

Usługi mogą być realizowane zarówno w oparciu o materiały dostarczone przez zleceniodawcę, jak również mogą zostać wykonane w oparciu o materiały autorstwa CD3D Medical.
– Na podstawie indywidualnych konsultacji zostanie ustalona szczegółowa procedura prowadzonych prac tj. metodologia badawcza biowydruków oraz sposób ich wykonania – mówi dr inż. Piotr Komorowski, z Laboratorium BMiN.
Z uwagi na specyfikę prac, każda usługa wymaga indywidualnego podejścia, dlatego ewentualne oferty i wyceny są przygotowywane dopiero po szczegółowej analizie projektu dokonanej przez specjalistów CD3D Medical i naukowców Bionanoparku.