Nasze laboratorium w Polskiej Sieci Biobanków

Nasze Laboratorium Medycyny Spersonalizowanej i Laboratorium Biotechnologiczne przystąpiło do Polskiej Sieci Biobanków, która zrzesza jednostki zajmujące się gromadzeniem materiału biologicznego w Polsce i która przyłączona będzie do międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje biobankowania z terenu Europy (BBMRI-ERIC).

Biobanki są miejscami, gdzie można oddać materiał biologiczny do badań naukowych.

Potencjalnymi odbiorcami biobanków w Polsce będą więc jednostki naukowo-badawcze oraz firmy farmaceutyczno-biotechnologiczne, które będą mogły uzyskać dobrze scharakteryzowany materiał biologiczny do prowadzenia badań.