Nowe pożyczki w ofercie Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych podpisał umowę z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju, która ma swój Fundusz Pożyczkowy.

– To bardzo dobra informacja dla łódzkich przedsiębiorców. Mają możliwość skorzystania z dodatkowego źródła finansowania, które umożliwi im dalszy rozwój firmy i ułatwi zachowanie konkurencyjności na rynku – mówi Marek Cieślak, Prezes Zarządu Bionanoparku.

Fundusz Pożyczkowy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju udziela niskooprocentowanych pożyczek mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom.

Uzyskana pożyczka może zostać wykorzystana na:

  • zakup wyposażenia, w tym maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • zakup środków transportu,
  • zakup nieruchomości bezpośrednio związanej z realizowanym przedsięwzięciem,
  • zakupy materiałów, surowców oraz towarów handlowych niezbędnych dla realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego,
  • rozbudowa, adaptacja lub modernizacja obiektów produkcyjno–usługowo-handlowych,
  • spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów, leasingów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • inne przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Mikro i małe firmy mogą liczyć na pożyczkę w wysokości 150 tysięcy złotych, średnie przedsiębiorstwa mogą wnioskować nawet o ćwierć miliona. Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych zapewni zabezpieczenie pożyczki.

Szczegóły oferty są dostępne na stronie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju.