Oferty pracy

Oferty pracy

Firma z naszego inkubatora

poszukuje

SPECJALISTY DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Zakres obowiązków

 • Obsługa programu księgowego enova w zakresie: wprowadzania i rozliczania faktur kosztowych i towarowych, wystawianie faktur sprzedaży, zaliczkowych oraz proform, księgowa obsługa magazynu
 • Obsługa firmowego konta bankowego – przygotowywanie przelewów, pobieranie i rozliczanie wyciągów
 • Monitoring należnościami i zobowiązań Spółki, przygotowywanie ponagleń do zapłaty, uzgodnienia sald
 • Obsługa kasy gotówkowej – przyjmowanie/wydawanie/ewidencja
 • Raportowanie/analizy finansowe
 • Współpraca z biurem rachunkowych
 • Współpraca z działem handlowym
 • Kontakt z kancelarią i urzędami

Wymagania:

 • doświadczenie min 3 lata na podobnym stanowisku
 • umiejętność czytania i analizy bilansu, rachunku zysków i strat
 • dobra znajomość MS Excel (w szczególności tabele przestawne)
 • umiejętności analityczne
 • mile widziana znajomość obsługi programu enova
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie (po okresie próbnym)
 • stałe miesięczne wynagrodzenie
 • możliwość rozwoju osobistego
 • praca w przyjaznej atmosferze
 • dostęp do nowych technologii

APLIKUJ

 1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest 3S IT Sp. z o.o. NIP  7272791775, REGON  101744969, KRS  0000500857 , z siedzibą w Łodzi, Bratysławska 6/2,  94-035 Łódź
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: rodo@3sit.pl.
 3. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), w ramach realizacji ciążącego na 3S IT Sp. z o.o. obowiązku prawnego, a w przypadku podania przez Ciebie szerszego zakresu danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 4. Odbiorcy danych: Twoje dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych tj. firmom szkoleniowym.
 5. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych, przesłanie pisma na adres naszej siedziby bądź skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie prze Ciebie danych w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 221) jest wymogiem ustawowym, jesteś zobowiązany do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody.