Oferty pracy

Oferty pracy

Szanowni Państwo,

Prosimy uważnie przeczytać informację o zasadach przetwarzania dostarczonych nam danych w dokumentach aplikacyjnych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bionanopark sp. z o.o. z siedzibą Łodzi, 93-465 ul. Dubois 114/116.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób: przez e-mail: biuro@bionanopark.pl.

 1. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Bionanoparku, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba – Inspektor Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem: rodo@bionanopark.pl.
 1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 1 rok.
 1. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu określonego powyżej.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, a także organom administracji publicznej.
 1. Dlatego, że posługujemy się Państwa danymi osobowymi macie prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub ich przeniesienia.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt  z nami (e-mail: biuro@bionanopark.pl) lub z naszym inspektorem ochrony danych (e-mail: rodo@bionanopark.pl).

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Waszymi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Waszymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 1. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Vescom Sp. z o.o. Sp. K. jest firmą świadczącą kompleksowe usługi IT: integracje, wdrożenia, projektowanie infrastruktury, dostawa, instalacja i testowanie sprzętu klasy enterprise. Mają ponad 15 lat doświadczenia i dziesiątki pozytywnie zrealizowanych dużych projektów wdrożeniowych. Ich zespół to najwyższej klasy specjaliści z dużym doświadczeniem zdobytym w największych polskich i światowych korporacjach. 

Dołącz do nich! Poniżej znajdziesz szczegółowe oferty pracy. Zgłoszenia i zapytania dotyczące procesu rekrutacji prosimy kierować na adres: k.marchwacka@vescom.pl

Java and Android Developer 

Graphic Applications Developer