Oferty pracy

Oferty pracy

Szanowni Państwo,

Prosimy uważnie przeczytać informację o zasadach przetwarzania dostarczonych nam danych w dokumentach aplikacyjnych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bionanopark sp. z o.o. z siedzibą Łodzi, 93-465 ul. Dubois 114/116.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób: przez e-mail: biuro@bionanopark.pl.

 1. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Bionanoparku, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba – Inspektor Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem: rodo@bionanopark.pl.
 1. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata .
 1. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu określonego powyżej.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, a także organom administracji publicznej.
 1. Dlatego, że posługujemy się Państwa danymi osobowymi macie prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub ich przeniesienia.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt  z nami (e-mail: biuro@bionanopark.pl) lub z naszym inspektorem ochrony danych (e-mail: rodo@bionanopark.pl).

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Waszymi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Waszymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 1. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

1.

PRACOWNIK BADAWCZO-NAUKOWY W PRACOWNI INDYWIDUALNYCH IMPLANTÓW MEDYCZNYCH LBMIN

W związku z dynamicznym rozwojem kompleksu laboratoryjnego „Bionanopark” sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:
PRACOWNIK BADAWCZO-NAUKOWY W PRACOWNI INDYWIDUALNYCH IMPLANTÓW MEDYCZNYCH LBMIN

Miejsce pracy: Łódź
Numer referencyjny: PIIM/PBN/04/19
Opis stanowiska:
Praca w Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej „Bionanopark” sp. z o.o.
w Pracowni Indywidualnych Implantów Medycznych.

Wymagania konieczne:
• Ukończone studia magisterskie o kierunku/specjalności: biomechaniki, mechaniki, wytrzymałości materiałów lub pokrewne,
• Doświadczenie w projektowaniu CAD
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego,
• Znajomość oprogramowania inżynierskiego (doświadczenie w obsłudze przynajmniej dwóch programów) w zakresie:
– SolidWorks,
– Pakiet ANYS,
– Oprogramowania do inżynierii odwrotnej: Geomagic lub pokrewne.

Mile widziane osiągnięcia i umiejętności dodatkowe:
• doświadczenie w pracy w laboratoriach naukowych lub przemysłowych;
• zrealizowane projekty badawcze;
• znajomość technik druku 3D;
• doświadczenie w projektowania wyrobów medycznych;
• znajomość drugiego języka obcego;
• umiejętność pracy w grupie;
• samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;
• otwartość na nowe koncepcje, łatwość przyswajania wiedzy;
• gotowość do poświęcenia się pracy naukowo-badawczej;
• znajomość podstaw systemów zarządzania jakością ISO i GLP.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 
• pracę w międzynarodowym środowisku, 
• możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia umiejętności,
• pakiet medyczny i sportowy,
• świadczenia socjalne.