Podziękowania dla Bionanoparku od władz Miasta Łodzi

Spółka Bionanopark otrzymała podziękowania od władz Miasta Łodzi za zaangażowanie w działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa Sars CoV-2. Był to czas próby dla nas wszystkich, ale wyszliśmy z niego silniejsi, dzięki współpracy, solidarności i zaangażowaniu.

Na specjalnych warunkach w marcu 2020 r. użyczyliśmy Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu przy ul. Pomorskiej urządzenia laboratoryjne, dzięki którym możliwa jest szybka i dokładna diagnostyka próbek pacjentów, u których podejrzewa się zarażenie wirusem SARS-CoV-2. Użyczyliśmy Termocykler do real-time PCR – LightCycler 480 II firmy Roche, Real Time PCR firmy Agilent, dwie termowytrząsarki firmy Biometra oraz dwie miniwirówki firmy Ependorf. Dotychczas urządzenia znajdowały się w Laboratorium Medycyny Spersonalizowanej.

Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych na prośbę lekarzy z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pracujących w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. N. Barlickiego stworzyła specjalne adaptery do masek do pływania. Dzięki tej modyfikacji można zamontować w masce specjalne filtry antywirusowe i zaadaptować maskę do celów ochrony osobistej. Przygotowano zestawy adapterów dla 65 masek.
Ponadto w/w Pracownia włączyła się do akcji drukowania przyłbic dla pracowników służby zdrowia. Swoje drukarki 3D użyczyli nam Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej i Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W pracowni powstało 150 przyłbic.

W projekt włączyli się również studenci skupieni wokół Koła Naukowego Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej. Studenci, korzystając z materiałów dostarczonych m.in. przez Bionanopark wydrukowali i przekazali lekarzom blisko 300 sztuk przyłbic.

Naukowcy z Bionanoparku, pracujących na co dzień w Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej, Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej i Laboratorium Badań Strukturalnych Nanomateriałów zaangażowali się także w projekt COVID-TREAT. Jest to baza najnowszej, potwierdzonej badaniami naukowymi, wiedzy o koronawirusie. Pracownicy kliniczni mogą znaleźć tu najnowsze, wiarygodne informacje o diagnostyce i metodach leczenia COVID-19. Naukowcy z Bionanoparku pomagają w jej stworzeniu i aktualizacji. Głównym koordynatorem projektu jest Hamburg University of Applied Sciences. Partnerami są m.in. Bionanopark, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet w Ubrino.