Poznajcie Facialtech – nowy Indywidualny Implant Medyczny z Bionanoparku

Facialtech, czyli innowacyjny implant kości twarzoczaszki posiada Świadectwo Wolnej Sprzedaży. Certyfikat pozwala na jego sprzedaż w Polsce.

Facialtech jest przygotowywany w oparciu o obraz z tomografii komputerowej pacjenta. Inżynierowie z pracowni tworzą wirtualny model czaszki, a następnie dopasowują implant do ubytków kostnych pacjenta. W trakcie projektowania, które odbywa się przy wykorzystaniu specjalnego programu komputerowego – można uwzględnić ubytki kostne, guzy nowotworowe czy patologie naczyń, występujące u konkretnego pacjenta. Projekt uwzględnia też szczegółowe wskazania lekarza prowadzącego. Dzięki temu Facialtech pasuje idealnie niczym puzzel w układance.

Świadectwo Wolnej Sprzedaży, które uzyskał implant Facialtech, przyznawane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych, jest certyfikatem zaświadczającym, że produkt spełnia wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów, a także może być wprowadzony do obrotu na terenie Polski.

To już kolejny implant posiadający Świadectwo Wolnej Sprzedaży projektowany w Pracowni Indywidualnych Implantów Medycznych w Bionanoparku. Od 2014 r. certyfikat posiadają implanty Craniotech® i Orbitech® umożliwiające perfekcyjne odtworzenie fragmentu oczodołu lub kości czaszki. Indywidualne implanty medyczne pozwalają na wyeliminowanie zaburzeń widzenia u osób, które doznały urazów oczodołów (często występuje u nich podwójne widzenie) oraz stanowią metodę usuwającą deformacje twarzy i czaszki lub uzupełniają ubytki w pokrywie kości czaszki. Dotychczas zostały wszczepione ponad 120 pacjentom. Łódzka pracownia jest jedyną tego rodzaju placówką w Polsce.

Zobacz stronę Pracowni Indywidualnych Implantów Medycznych.