Projekt „Huragan w filiżance” zdobył pierwsze miejsce w Krajowym Finale Konkursu Explory 2021.

Jego autorka, Nina Cielica, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach, bada zachowania wirów, które formują się podczas procesu dyfuzji kawy i mleka. Laureatka otrzymała stypendium naukowe w wysokości 10 tysięcy złotych i przepustkę na jeden z najbardziej prestiżowych konkursów dla młodych talentów na świecie – Regeneron ISEF 2022.

Konkurs Explory jest największym w Polsce wydarzeniem, które pozwala młodym talentom w wieku 13-20 lat tworzyć i rozwijać innowacyjne projekty, poszerzać swoją wiedzę i wymieniać się doświadczeniami z innymi, także za granicą. W tym roku do konkursu zgłoszono 163 projekty, z czego 33 przeszło do finału. Laureatów wybrało jury złożone z 15 autorytetów reprezentujących uznane instytucje naukowe i innowacyjne firmy.

Główną nagrodę zdobyła Nina Cielica, uczennica III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach, która bada zachowania wirów formujących się w filiżance podczas procesu dyfuzji kawy i mleka, jak też innych substancji. Kamerą termowizyjną i aparatem rejestruje tworzenie się spirali podobnej do mechanizmów rządzących huraganami, chmurami burzowymi na Jowiszu oraz wirami wodnymi. Nagrodą dla zwycięzcy jest stypendium naukowe w wysokości 10.000 złotych oraz udział w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów dla młodych naukowców na świecie – Regeneron International Science and Engineering Fair w USA, gdzie swoją karierę naukową rozpoczynało do tej pory aż 27 noblistów!

Drugie miejsce zajęła Gabriela Szczepanik z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie za projekt „Charakterystyka preferencji penetrowania pożytku w zależności od jego zróżnicowania gatunkowego przez wybranych przedstawicieli rzędów błonkoskrzydłych, muchówek, chrząszczy i motyli w kontekście działań rewitalizacyjnych przestrzeni zieleni miast i pól uprawnych.” Celem pracy jest badanie oddziaływań różnych pożytków na zainteresowanie nimi wybranych przedstawicieli owadów należących do grupy zapylaczy. Na podstawie swoich badań stwierdziła, że pożytki monokulturowe nie zapewniają długoterminowej bazy żywieniowej, a także ich skład gatunkowy stanowi czynnik wykluczający obecność i możliwość zdobycia pożywienia przez owady.  Autorka otrzymała stypendium naukowe w wysokości 7.000 złotych na rozwój swojego projektu badawczego oraz udział w Regeneron International Science and Engineering Fair w USA.

Trzecią nagrodę przyznano drużynie: Martyna Łuszczek, Emilia Cywińska, Oliwia Raniszewska, Krystyna Samson za projekt Aquacollector- przenośne urządzenie do zbierania i degradacji zanieczyszczeń syntetycznych z akwenów. Uczennice reprezentują następujące szkoły: Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Uniwersyteckie III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza z Maturą Międzynarodową w Katowicach oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. Celem ich pracy jest stworzenie mechanizmu, służącego do zbierania i utylizacji rozdrobnionych tworzyw sztucznych tzw. mikroplastiku, nagromadzonego w akwenach. Aquacollector wyróżnia prosta obsługa, mobilność oraz niska cena. Autorki otrzymały stypendium w wysokości 5.000 złotych.

Podczas gali przyznano również nagrody specjalne, a także wyłoniono zwycięzcę plebiscytu publiczności, w którym internauci głosowali na najlepszy ich zdaniem projekt. Zwycięzcami plebiscytu zostali Hubert Misiąg, Eryk Maśkiewicz, Michał Pędziński, Michał Knap za projekt BeeApp – Pasieka na miarę XXI wieku/ Inteligentny dom dla pszczół. Zdobyli 771 głosów i otrzymali bon w wysokości 2.000 złotych. Internauci oddali łącznie ponad 8147 głosów.

Konkurs Explory został stworzony z myślą o młodych pasjonatach nauki, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, spotkać inspirujących rówieśników i poznać kulisy pracy badacza. Udział w Konkursie daje możliwość zaprezentowania pomysłów z różnych dziedzin nauki, jak również otrzymania wsparcia ze strony ekspertów oraz zaplanowania najbliższych etapów kariery zawodowej. Trwa rekrutacja do Konkursu Explory 2022. Młode talenty, które chcą zaprezentować swoje projekty naukowe mogą się zgłaszać do 7 stycznia 2022.

Wszystkich tegorocznych laureatów Konkursu Explory można zobaczyć na stronie http://www.explory.pl/2021.

Formularz zgłoszeniowy do następnej edycji konkursu dostępny jest na stronie www.explory.pl.