Przetargi

Przetargi i postępowania konkursowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania finansowego rok 2019 i rok 2020, przedstawienie pisemnego sprawozdania z badania zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) oraz przygotowanie dodatkowej informacji zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu.

Zapytanie ofertowe 2019r – Badanie sprawozdania

„Bionanopark” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Dubois 114/116 ogłasza przetarg nieograniczony, dwustopniowy na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Dubois 114/116.

Działka przeznaczona jest na działalność usługową, położona w otoczeniu produkcyjno – usługowym. Zlokalizowana w Łodzi przy ul. Dubois 114/116, obręb Łódź – Górna G-21, działka 8/32 o pow. 2.223 m2. Księga wieczysta o nr KW LD1M/00068290/7. Nieruchomość stanowi własność Spółki „Bionanopark” sp. z o.o. Cena wywoławcza działki 8/32: 190,00 (sto dziewięćdziesiąt) PLN netto plus VAT za jeden metr kwadratowy działki. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane. 

 1. Warunki przetargu
 2. Komunikat o zaproszeniu do negocjacji w I przetargu nieograniczonym, dwustopniowym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność „Bionanopark” sp. z o. o.
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Zaproszenie do składania ofert
 3. ZAŁĄCZNIK NR 1A.1 DO SIWZ Arkusz kalkulacyjny
 4. ZAŁĄCZNIK NR 1A.2 DO SIWZ Arkusz kalkulacyjny
 5. ZAŁĄCZNIK NR 1A.3 DO SIWZ Arkusz kalkulacyjny
 6. ZAŁĄCZNIK NR 1A.4 DO SIWZ Arkusz kalkulacyjny
 7. ZAŁĄCZNIK NR 1A.5 DO SIWZ Arkusz kalkulacyjny
 8. Załącznik nr 5 – Wzór umowy
 1. Załącznik nr 6 – RODO
 2. Zmiana terminu składania ofert
 3. Zmiana terminu składania ofert 2
 4. Modyfikacja Zaproszenia do składania ofert
 5. Zmodyfikowany Formularz Ofertowy
 6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY Załącznik 1A1,2018 7_BNP_9_01_19__Zal_1A8_Cell_Signalling_BiorbytOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY – Załącznik 1A8
 7. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY Załącznik 1A2
 8. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY Załącznik 1A3
 9. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY Załącznik 1A4
 10. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY Załącznik 1A5
 11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY Załącznik 1A6
 12. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY Załącznik 1A7
 13. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY Załącznik 1A8
 14. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY Załącznik 1A9
 15. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY Załącznik 1A10
 16. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY Załącznik 1A11
 17. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY Załącznik 1A12
 18. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY Załącznik 1A13
 19. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY Załącznik 1A14
 20. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY Załącznik 1A15
 21. Zmodyfikowane Zaproszenie do składania ofert Nr 2
 22. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY – Załącznik 1A7
 23. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY – Załącznik 1A8
 24. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania finansowego rok 2017 i rok 2018 oraz przedstawienie pisemnego sprawozdania z badania zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami).

Zapytanie_ofertowe_2017r_-_Badanie_sprawozdania