Przetargi

Przetargi i postępowania konkursowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania finansowego rok 2017 i rok 2018 oraz przedstawienie pisemnego sprawozdania z badania zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami).

Zapytanie_ofertowe_2017r_-_Badanie_sprawozdania