Renomowane czasopismo naukowe „Materials” opublikowało wyniki badań naszych naukowców

Zespół badawczy złożony m.in. z naukowców z Bionanoparku, Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, porównał biozgodność biomateriałów stosowanych m.in. w chirurgii ortopedycznej. Wyniki ich pracy opublikowało prestiżowe czasopismo naukowe „Materials”.

W Pracowni Indywidualnych Implantów Medycznych projektowane są implanty, które zastępują uszkodzone lub zmienione chorobowo tkanki kostne. Każdy z nich jest dopasowany do potrzeb pacjenta niczym puzzel w układance. Nowoczesna medycyna sięga po coraz nowsze i lepsze biomateriały, aby jak najdokładniej odtwarzać naturę.

Wydawać by się mogło, że większość powszechnie stosowanych biomateriałów została już dokładnie i dostatecznie scharakteryzowane pod kątem wykorzystania tych materiałów w chirurgii kręgosłupa i ortopedii. Jednak szczegółowa analiza dotychczas opublikowanych prac wskazuje na trudności w porównaniu tych danych, ze względu na różnorodność technik badawczych i warunków eksperymentalnych stosowanych podczas poszczególnych badań. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na kompleksową ocenę biologiczną dwóch reprezentatywnych i powszechnie stosowanych biomateriałów – stop Ti6Al4V Extra Low Interstitials (ELI – metal) i polieteroeteroketon (PEEK – polimer).

Biozgodność oznacza, że materiał wprowadzony do żywego organizmu np. jako implant kości, nie będzie wywierał negatywnego wpływu na ten organizm. Nie będzie toksyczny, nie będzie oddziaływał na układ odpornościowy, ani nie będzie powodował zaburzeń w funkcjonowaniu układu krwionośnego.

Akceptacja biologiczna jest jednym z najważniejszych aspektów biomateriału i tworzy podstawę jego zastosowania klinicznego. Celem pracy była kompleksowa ocena biologiczna (test cytotoksyczności, test kolonizacji bakteryjnej, test adhezji płytek krwi oraz analiza transkryptomu i proteomu komórek Saos-2 po kontakcie z powierzchnią biomateriału) biomateriałów.

Badania biologiczne przeprowadzono z wykorzystaniem komórek osteoblastów linia komórkowa Saos-2 (ATCC HTB-85) i bakterii Escherichia coli (DH5α) oraz płytek krwi ludzkiej.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Materials i są dostępne na stronie https://www.mdpi.com/1996-1944/13/21/4769