Rozpoczęły się szczepienia nauczycieli

W Punkcie Szczepień w Bionanoparku zostało zaszczepionych 40 nauczycieli. To wychowawcy przedszkolni oraz nauczyciele szkół podstawowych. Nadal są wolne miejsca na szczepienia dla kolejnych pracowników oświaty. Od 15 lutego trwają też zapisy na szczepienia dla wykładowców akademickich.

Zapisy obejmują nauczycieli akademickich z datą urodzenia po 31 grudnia 1955 r. Rektorzy będą wybierać miejsca szczepień, według listy punktów szczepień, która zostanie przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jednym z takich punktów szczepień w Łodzi jest Bionanopark przy ul. Dubois 114/116.

Punkt Szczepień  w Bionanoparku ma obecnie wolne miejsca dla  nauczycieli akademickich, którzy chcą się zaszczepić przeciw COVID-19. Oznacza to, ze w Bionanoparku nie ma długich kolejek i szczepionkę można otrzymać w ciągu kilku dni.

Szczepionka przeciw COVID-19 – dla kogo najpierw?

Również wśród nauczycieli obowiązuje kolejność szczepień. W pierwszej grupie mogli zaszczepić się:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • pracownicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek pieczy zastępczej oraz dziennych opiekunów (kadra pedagogiczna),
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

15 lutego rozpoczęła się rejestracja dla pozostałych pracowników placówek oświatowych. Na szczepienia mogą zarejestrować się:

 • nauczyciele wszystkich szkół i placówek do 65. roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni
 • nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach do 65. roku życia

Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować.