Staże i praktyki

Staże i praktyki

W laboratoriach Bionanoparku mogą odbywać się praktyki studenckie, doktoranckie i absolwenckie oraz staże finansowane przez instytucje zewnętrzne, zgodnie z regulacjami zawartymi w dokumencie Zasady odbywania praktyk i staży w Bionanoparku.
Rekrutacja na staże finansowane z Urzędu Pracy odbywa się w zależności od posiadanych środków przeznaczonych na ten cel. Rekrutacja na staże finansowane z innych źródeł trwa cały rok. Kandydaci na staże są proszeni o przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej swoich CV do osób wskazanych w poszczególnych laboratoriach. 

Każde Laboratorium rekrutuje kandydatów według indywidualnych kryteriów. Proszę o zapoznanie się z ofertą wszystkich siedmiu laboratoriów by móc swoje zainteresowania jak najlepiej wykorzystać w czasie przyszłych praktyk/staży.

Dla studentów II stopnia kierunków przyrodniczych Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego organizowany jest konkurs na odbycie praktyk.
Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe „Ferment” z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Regulamin i terminy nadsyłania kandydatur znajdują się na stronie: http://www.ferment.p.lodz.pl/ 

Kontakt do organizatorówskn.ferment@gmail.com

Praktyki studenckie w Laboratorium Biosensorów i Elektroniki Organicznej

W LBiEO możecie zapoznać się z:

 • Metodami wytwarzania OFET i OLEDów
 • Charakterystyką i optymalizacją właściwości  warstw aktywnych
 • Optymalizacją procesu naparowywania związków organicznych i nieorganicznych
 • Procesami aktywacji powierzchni
 • Pomiarami absorbancji
 • Analizą chropowatości próbki
 • Nanoszeniem ścieżek

i wiele innych

Kontakt:
biuro@bionanopark.pl

Laboratorium Biosensorów i Elektroniki Organicznej

Kontakt do laboratoriów:

Formularz kontaktowy

Wybierz adresata:

Praktyki studenckie w Laboratorium Symulacji Molekularnych

Zapraszamy studentów kierunków przyrodniczych bądź inżynierskich na praktyki związane z:

1. Metodami chemii teoretycznej:

 • Ab – initio
 • Metody półempiryczne
 • DFT
 • Mechanika molekularna
 • Dynamika molekularna
 • Monte – Carlo

2. Nauką grafiki 3D:

 • Projektowanie 3D
 • Symulacje 3D
 • Animacje 3D

Kontakt: biuro@bionanopark.pl

Laboratorium Symulacji Molekularnych

Animacja ARUZ wykonana z udziałem praktykanta