Staże i praktyki

Staże i praktyki

W laboratoriach Bionanoparku mogą odbywać się praktyki studenckie, doktoranckie i absolwenckie oraz staże finansowane przez instytucje zewnętrzne, zgodnie z regulacjami zawartymi w dokumencie Zasady odbywania praktyk i staży w Bionanoparku.
Rekrutacja na staże finansowane z Urzędu Pracy odbywa się w zależności od posiadanych środków przeznaczonych na ten cel. Rekrutacja na staże finansowane z innych źródeł trwa cały rok. Kandydaci na staże są proszeni o przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej swoich CV do osób wskazanych w poszczególnych laboratoriach. Rekrutacja na praktyki studenckie  planowo  odbywa się  w miesiącu czerwcu. Każde Laboratorium rekrutuje kandydatów według indywidualnych kryteriów.

Dla studentów II stopnia kierunków przyrodniczych Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego organizowany jest konkurs na odbycie praktyk.
Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe „Ferment” z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Regulamin i terminy nadsyłania kandydatur znajdują się na stronie: http://www.ferment.p.lodz.pl/ 

Kontakt do organizatorówskn.ferment@gmail.com

Projekt "Chemiku! Praktykuj!"

Realizacja wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej” skierowany jest do 130 studentów (80 kobiet i 50 mężczyzn) ostatnich dwóch lat studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Chemicznego na kierunkach: 

 • chemia,
 • chemia budowlana,
 • nanotechnologia,
 • technologia chemiczna.

Łączny wymiar 3-mięsięcznego stażu wynosi 360 godziny (120 godz. w miesiącu). Wynagrodzenia za staż zostanie wypłacone Stażyście na konto wskazane we wniosku aplikacyjnym i wynosi ono 6660,00 zł brutto brutto. Więcej w Regulaminie.

W związku z tym proponujemy  Państwu staże w naszych laboratoriach:

Wymagania:

 • łatwość uczenia się i praktycznego wykorzystywania wiedzy,
 • odpowiedzialność i samodzielność,
 •  wyobraźnia przestrzenna,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i pracę w prestiżowym miejscu,
 • naukę obsługi oprogramowania do symulacji chemicznych tj.: SCIGRESS, HyperChem, LAMMPS,  Avogadro,
 • pracę na klastrze obliczeniowym z 330 rdzeniami,
 •  możliwość przeprowadzania własnych eksperymentów, które mogą się przydać przy realizacji prac dyplomowych.

Dla bardziej zaawansowanych istnieje możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju projektach badawczych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres a.peska@bionanopark.pl z numerem referencyjnym LSM/05/18 i klauzulą:

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów. Dokumenty prosimy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Kodeks pracy. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawach do zmiany, dostępu, ochrony danych oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.”

Szanowni Państwo,

Prosimy uważnie przeczytać informację o zasadach przetwarzania dostarczonych nam danych w dokumentach aplikacyjnych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bionanopark sp z o.o. z siedzibą Łodzi, 93-465 ul. Dubois 114/116.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób: przez e-mail: biuro@bionanopark.pl.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Bionanoparku, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba – Inspektor Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem: rodo@bionanopark.pl.

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, a także organom administracji publicznej.

7. Dlatego, że posługujemy się Państwa danymi osobowymi macie prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub ich przeniesienia.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt  z nami (e-mail: biuro@bionanopark.pl) lub z naszym inspektorem ochrony danych (e-mail: rodo@bionanopark.pl).

8. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Waszymi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Waszymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

9. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wymagania:

 •  łatwość uczenia się i praktycznego wykorzystywania wiedzy,
 • odpowiedzialność i samodzielność,
 •  umiejętności pracy w zespole,
 • zaangażowanie w codzienne obowiązki.

Oferujemy:

 • pracę w laboratorium z wdrożonym systemem zarządzania jakością ISO 17025,
 • pozyskanie unikatowej wiedzy z zakresu izotopowej spektrometrii mas oraz spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego NMR,
 • możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności podczas prowadzenia badań z obszaru autentykacji żywności metodami izotopowymi,
 • możliwość nabycia umiejętności w obsłudze nowoczesnej aparatury i/lub opracowywania interaktywnych instrukcji (Excel),
 • przygotowanie do pracy w laboratoriach akredytowanych jak również laboratoriach R&D.

Zakres prac obejmuje:

 • wykonywanie analiz laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami,
 • uczestniczenie w tworzeniu procedur badawczych dotyczących autentykacji żywności,
 • obsługę urządzeń laboratoryjnych,
 • monitorowanie prawidłowego przebiegu procesu, prowadzenie rejestracji wyników w kartach badania,
 • nadzór nad zapisami technicznymi sporządzanymi w Laboratorium,
 • doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium,
 • pogłębianie wiedzy z zakresu autentykacji żywności.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres a.peska@bionanopark.pl z numerem referencyjnym LAP/05/18 i klauzulą:

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie zwracamy przesłanych dokumentów. Dokumenty prosimy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.) Kodeks pracy. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawach do zmiany, dostępu, ochrony danych oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.”

Szanowni Państwo,

Prosimy uważnie przeczytać informację o zasadach przetwarzania dostarczonych nam danych w dokumentach aplikacyjnych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bionanopark sp z o.o. z siedzibą Łodzi, 93-465 ul. Dubois 114/116.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób: przez e-mail: biuro@bionanopark.pl.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Bionanoparku, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba – Inspektor Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem: rodo@bionanopark.pl.

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, a także organom administracji publicznej.

7. Dlatego, że posługujemy się Państwa danymi osobowymi macie prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub ich przeniesienia.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt  z nami (e-mail: biuro@bionanopark.pl) lub z naszym inspektorem ochrony danych (e-mail: rodo@bionanopark.pl).

8. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Waszymi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Waszymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

9. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kontakt do laboratoriów:

Formularz kontaktowy

Wybierz adresata: