Staże i praktyki

Staże i praktyki

W laboratoriach Bionanoparku mogą odbywać się praktyki studenckie, doktoranckie i absolwenckie oraz staże finansowane przez instytucje zewnętrzne, zgodnie z regulacjami zawartymi w dokumencie Zasady odbywania praktyk i staży w Bionanoparku.
Rekrutacja na staże finansowane z Urzędu Pracy odbywa się w zależności od posiadanych środków przeznaczonych na ten cel. Rekrutacja na staże finansowane z innych źródeł trwa cały rok. Kandydaci na staże są proszeni o przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej swoich CV do osób wskazanych w poszczególnych laboratoriach. Rekrutacja na praktyki studenckie  planowo  odbywa się  w miesiącu czerwcu. Każde Laboratorium rekrutuje kandydatów według indywidualnych kryteriów.

Dla studentów II stopnia kierunków przyrodniczych Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego organizowany jest konkurs na odbycie praktyk.
Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe „Ferment” z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ. Regulamin i terminy nadsyłania kandydatur znajdują się na stronie: http://www.ferment.p.lodz.pl/ 

Kontakt do organizatorówskn.ferment@gmail.com

Kontakt do laboratoriów:

Formularz kontaktowy

Wybierz adresata: