Szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat

Od 14 grudnia rozpocznie się rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej musi wypełnić jej opiekun prawny, który wyraża zgodę na udzielenia świadczenia.

Na szczepienie w Bionanoparku można zarejestrować się dzwoniąc na infolinię NFZ nr 989, przez Internetowe Konto Pacjenta lub podczas bezpośredniej rozmowy telefonicznej z pracownikiem Bionanoparku tel. 42 280 76 83. Pierwsze szczepienia dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat zaplanowano w Bionanoparku 18 grudnia.

Kliknij tutaj, aby pobrać kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19 osoby niepełnoletniej w wieku od 5 do 11 lat .

Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień u osób w wieku 5-11 lat będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku w dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej).  Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami. Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21. dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Trzydawkowy schemat szczepienia zlecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności:
1) w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
2) w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn,
3) po przeszczepach narządów litych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
4) po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
5) z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
6) zakażonych HIV,
7) leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
8) dializowanych z powodu niewydolności nerek.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat i 12-15 lat decyduje każdorazowo lekarz.

Informacje dodatkowe
Skierowanie na szczepienie dzieci z grupy 5-11 lat jest wystawiane automatycznie przez system od dnia 12.12.2021 r. z chwilą ukończenia przez dziecko 5 roku życia.
Od 14.12.2021 r. Punkt Szczepień  w Bionanoparku rozpocznie rejestracje na szczepienie. Pierwsze szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat odbęda się w Bionanoparku 18 grudnia.

  • Obowiązkowy wpis w Karcie szczepień nie wymaga powielenia w karcie uodpornienia dziecka. Punkt szczepień nie wystawania dodatkowych zaświadczeń o wykonanym szczepieniu przeciw COVID-19 celem przedłożenia lekarzowi POZ;
  • Kwalifikację do szczepienia dzieci 5-15 lat wykonuje lekarz, z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent, zgodnie z zasadami ogólnymi przyjętymi dla szczepień przeciw COVID-19;
  • Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19.
  • Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat mogą być realizowane preparatem Comirnaty w dawce 10µg (podmiot odpowiedzialny BioNTech Manufacturing GmbH, reprezentowany w Polsce przez Pfizer Polska Sp. z o.o.), który został dopuszczony do obrotu w procedurze warunkowej po ocenie w Europejskiej Agencji Leków, ze wskazaniami ochrony przed objawami COVID-19 wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2 u dzieci w wieku 5-11 lat. Dwie dawki szczepionki powinny być podane w odstępie co najmniej 21 dni;
  • Młodzież w wieku ≥12 lat powinna otrzymać szczepionkę Comirnaty w dawce 30 µg;
  • Na podstawie CHPL szczepionki Comirnaty, osobom poniżej 18 lat nie podaje się dawki przypominającej;
  • W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając wiek osoby szczepionej (ukończony 5 r.ż.);
  • Skierowanie na dawkę dodatkową 28 dni po pełnym szczepieniu, wystawia lekarz;
  • Unijny Certyfikat COVID w zakresie UE będzie wystawiany dla dziecka w pełni zaszczepionego na dotychczasowych zasadach;