Szkolenie ” RODO – jak stosować nowe przepisy”

Urząd Miasta Łodzi, Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) oraz Bionanopark zapraszają na bezpłatne szkolenie pn. „RODO – jak przygotować się do stosowania nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych”.

Celem szkolenia jest zapoznanie osób nieposiadających lub posiadających podstawową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych z wymogami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz wytycznych i interpretacji GIODO. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zaznajomieni z najważniejszymi regulacjami prawnymi z zakresu ochrony danych osobowych, niezbędną i wymaganą prawem dokumentacją, zasadami jej tworzenia oraz wdrażania, a także z zasadami tworzenia procedur ochrony danych osobowych w jednostce czy przedsiębiorstwie.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

  • jak stworzyć dokumentację wymaganą przepisami prawa i co powinna ona zawierać;
  • jaka powinna być treść upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, kto powinien je wydawać i gdzie je przechowywać;
  • kiedy mamy do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych osobowych i jak opracować umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;
  • jak należy wdrożyć wymagane prawem rozwiązania organizacyjne;
  • jakie obowiązki spoczywają na IOD;
  • jaką odpowiedzialność przewidują przepisy i kto za co odpowiada.

Termin: 02.07.2018 r.
Godzina: 09.00 – 16.00
Miejsce: BIONANOPARK (Łodź, ul. Dubois 114/116)

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców, biur rachunkowych, biur kadrowych, osób pełniących funkcję Inspektorów Ochrony Danych w jednostkach.

 

WAŻNE
z uwagi na ograniczoną liczę miejsc, prosimy o zgłoszenia tylko od osób, które nie uczestniczyły w szkoleniu organizowanym przez Urzad Miasta Łodzi oraz Polską Fundację Przedsiębiorczości w dniu 26 stycznia br pn. „Vademecum ochrony danych osobowych – praktyczne szkolenie od podstaw oraz warsztaty dla administratorów danych”.

ZAPISY 

Szkolenie poprowadzi pani Maja Grzegorczyk – wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, radca prawny, specjalista prawa pracy, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Godzina

Temat zajęć

9.00 Powitanie uczestników i wprowadzenie
9.00 – 10.30

1.      Podstawy prawne ochrony danych osobowych – źródła prawa i zasady stosowania nowych przepisów – w jaki sposób będziemy stosować przepisy RODO.

2.      Omówienie najważniejszych pojęć z zakresu ochrony danych osobowych.

3.      Nowe podejście do ochrony danych osobowych.

4.      Pojęcie danych osobowych.

5.      Podmioty uczestniczące w procesie przetwarzania danych osobowych i ich relacje oraz obowiązki – administrator, współadministrator, procesor, subprocesor.

6.      Administrator danych osobowych – praca na przykładach.

 

10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 12.15

 

1.      Inspektor ochrony danych (IOD) – zmiany w przepisach, przykłady podmiotów, które są objęte obowiązkiem powołania IOD, sposób powołania i niezbędne wymagania względem IOD.

2.      Podstawy prawne (przesłanki) przetwarzania danych osobowych.

3.      Zgody na przetwarzanie danych osobowych – dlaczego są takie ważne, kiedy należy je stosować – praca na przykładach.

4.      Zasady dotyczące przetwarzania danych wskazane w RODO – zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizacja danych, prawidłowość, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność – co oznaczają w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa.

5.      Prawa osób, których dane dotyczą (np. naszych klientów, pracowników) – regulacje RODO – na co przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę.

6.      Dane osobowe przetwarzane w związku z zatrudnieniem – projektowane zmiany w Kodeksie pracy istotne dla pracodawców.

7.      Powierzenie przetwarzania danych osobowych – kogo dotyczy, kiedy występuje, na jakie zapisy umowy  powierzenia przetwarzania należy zwrócić uwagę.

 

12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 14.15

1.      Najważniejsze obowiązki administratorów danych wynikające z RODO i ich praktyczne stosowanie:

2.      Obowiązek informacyjny.

3.      Wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych – jakie rozwiązania przyjąć.

4.      Dokumentacja ochrony danych osobowych.

5.      Rejestr czynności przetwarzania – nowy obowiązek – kto musi go prowadzić, na jakich zasadach, w jakiej formie, jakie informacje powinien zawierać rejestr.

6.      Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.

7.      Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.

 

14.15 – 14.30 Przerwa
14.30 – 15.45

1.      Odpowiedzialność administratora za naruszenie przepisów – odpowiedzialność cywilna, karna.

2.      Kary pieniężne – w jakich przypadkach i w jakiej wysokości, kto ponosi odpowiedzialność.

3.      Jak przygotować się do RODO – wskazówki praktyczne.

4.      Dyskusja i podsumowanie szkolenia.

16.00 Zakończenie szkolenia

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *