Szkolenie – Umowy wdrożeniowe systemów IT i prawne aspekty ochrony oprogramowania

  

Serdecznie zapraszamy na szkolenie – Umowy wdrożeniowe systemów IT i prawne aspekty ochrony oprogramowania

Data: 27 WRZEŚNIA 2018
Godzina: 9.00-13.00
Miejsce: Bionanopark, Łódź, ul. Dubois 114/116, SALA 0.16
Rejestracja:  https://bnpszkolenie.evenea.pl/

Program szkolenia:

1.Umowy wdrożeniowe systemów IT

 • Jak określić przedmiot umowy, czyli analiza przedwdrożeniowa;
 • Główne postanowienia umowy wdrożeniowej;
 • Przeniesienie praw autorskich i prawa do kodu źródłowego;
 • Prawo do korzystania z przedmiotu wdrożenia;
 • Najczęściej popełniane błędy w umowach wdrożeniowych.
 • Case study.

2.Prawne Aspekty ochrony oprogramowania

 • Program komputerowy jako przedmiot ochrony;
 • Ochrona programów komputerowych w prawie autorskim;
 • Patentowa ochrona programów komputerowych;
 • Ochrona programów komputerowych na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • Case study.

3.Dyskusja.

Szkolenie poprowadzi: Kancelaria radców prawnych Sęczkowski Synal Legal Group świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców i osób fizycznych. Kancelaria łączy tradycyjne specjalizacje z pasją do nowatorskich rozwiązań prawnych i biznesowych.

Główne specjalizacje Kancelarii to: obsługa biznesu, w tym start’upów i firm rodzinnych, prawo spółek, fuzje i przejęcia, własność intelektualna, e-commerce i ochrona danych osobowych, prawo rolne i żywnościowe.

Kancelaria zajmuje się także kompleksową obsługa inwestycji zagranicznych w Polsce. Pracownicy Kancelarii świadczą pomoc prawną w języku polskim i angielskim.

Dane adresowe:

Sęczkowski Synal Legal Group Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

ul. Targowa 27 90-043 Łódź

tel. 42 307 18 92

e-mail: kancelaria@sslg.pl, adres www: www.sslg.pl

Informacja o partnerach:

Dominik Sęczkowski – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnik studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych” zorganizowanych przez Uniwersytet Łódzki. Wielokrotny stypendysta rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz stypendysta w ramach programu „Młodzi w Łodzi”. Praktykę zawodową rozpoczął już w czasie studiów, pracując jako wolontariusz w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej – Klinice Prawa i Klinice Praw Dziecka Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Fundacji „Academia Iuris”. Egzamin radcowski złożył z najlepszym wynikiem w okręgu łódzkim. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, prawie własności intelektualnej, e-commerceoraz ochronie danych osobowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu audytów i przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

Obsługa przedsiębiorców, prawa autorskie, ochrona danych osobowych

Grzegorz Synal – Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał począwszy od 2007 r., jako aplikant radcowski, a następnie radca prawny i menadżer zarządzający w jednej z największych łódzkich kancelarii. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Autor szkoleń nt. „Prawnych aspektów cloud computingu” oraz „Skutecznej windykacji i zabezpieczania wierzytelności”. Zainteresowania zawodowe koncentruje na korporacyjnej obsłudze przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem rynków kapitałowych, walut cyfrowych oraz obsłudze nowych inwestycji. Na co dzień zajmuje się również zabezpieczaniem, windykacją, obrotem i egzekucją wierzytelności.

W ramach dotychczasowej praktyki był odpowiedzialny m.in. za pozyskanie dla zagranicznego inwestora zezwolenia na prowadzenie działalności w jednej ze specjalnych stref ekonomicznych, utworzenie spółki celowej oraz ulokowanie na terenie SSE nowego zakładu produkcyjnego. Doradzał w bieżącej obsłudze spółek notowanych na GPW S.A. i NewConnect.

Udział bezpłatny. Obowiązkowa wcześniejsza rejestracja!