Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjne

Jedno z najbardziej prestiżowych miejsc do inwestycji w centralnej Polsce
i doskonała lokalizacja dla nowoczesnych i innowacyjnych firm.

Możliwość skorzystania z usług badawczych laboratoriów Bionanoparku.

Współpraca z kadrą naukową łódzkich uczelni (Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Łódzki) prowadzącą badania dla różnych branż gospodarki: spożywczej, chemicznej, medycyny, ochrony środowiska, farmacji, wojskowości.

Współpraca z władzami lokalnymi w zakresie dozwolonej pomocy publicznej.

Lokalizacja

Nieruchomości gruntowe położone są w Łodzi, przy ul. Dubois 114/116 w sąsiedztwie:

 • międzynarodowego lotniska im. W. Reymonta z terminalem CARGO w Łodzi,
 • 12 km od centrum miasta,
 • głównych szlaków komunikacyjnych.

Dane dotyczące nieruchomości

 1. Położenie: Łódź ul. Stanisława Dubois 114/116
 2. Powierzchnie działek:  3.6 ha
 3. Stan prawny: własność
 4. Właściciel:  „Bionanopark” sp. z o.o.
 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 6. Przeznaczenie: teren usług i przemysłu (plan dopuszcza zabudowę hotelową).
 7. Zagospodarowanie nieruchomości: działki powstały z podziału dużego, ogrodzonego terenu. Dojazd i dostęp do działek z wydzielonej drogi wewnętrznej, która zapewnia komunikację dla całego obszaru.
 8. System uzbrojenia:  pełne: elektryczność – średnie napięcie 15 kV, gaz – gazociąg średniego ciśnienia Ø50 mm (ul. Dubois), woda -zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego Ø300 mm (ul. Dubois),
 • odprowadzenie ścieków bytowych i gospodarczych do kolektora sanitarnego VII Ø1600 mm w dolinie rzeki Ner,
 • odprowadzenie wód opadowych do kanału deszczowego Ø0,40 m (ul. Dubois),
 • zaopatrzenie w ciepło – miejski system sieci cieplnej,
 • gaz – gazociąg średniego ciśnienia Ø50 mm
 • telekomunikacja – obsługa abonentów na warunkach określonych przez operatora telekomunikacyjnego.

        9. Ograniczenia budowlane: wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
      10. Połączenie komunikacyjne: ul. Pabianicka (droga krajowa nr 14) i ul. Stanisława Dubois (droga powiatowa), Trasa Górna, łącząca ul. Pabianicką z ul. Rzgowską (droga krajowa nr 1) i planowana droga ekspresowa S14 (zachodnia obwodnica Łodzi, łącząca autostradę A2 z drogą ekspresową S8).

Kontakt

Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu: Andrzej Berut
515 704 912

Formularz kontaktowy