Udziałowcy

Udziałowcy

„Bionanopark” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116

 Numer KRS: 0000187053

Rejestr Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 473214329

NIP: 7251870050

Wysokość kapitału zakładowego           –             43 559 000  zł

UDZIAŁOWCY

ILOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW

PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE

Miasto Łódź

26 642

61,16 %

Województwo Łódzkie

15 850

36,39 %

Politechnika Łódzka

1 007

2,31 %

Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A.

40

0,09 %

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

20

0,05 %