Udziałowcy

Udziałowcy

„Bionanopark” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116

 Numer KRS: 0000187053

Rejestr Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 473214329

NIP: 7251870050

Wysokość kapitału zakładowego           –             55 559 000  zł

UDZIAŁOWCY

ILOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW

PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE

Miasto Łódź

38 641

69,55%

Województwo Łódzkie

15 850

28,53%

Politechnika Łódzka

1 007

1,81%

Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A.

40

0,07%

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

21

0,04%