Władze Łodzi ogłaszają program wsparcia dla łódzkiego biznesu

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska przedstawiła przygotowany przez władze Łodzi program pomocy dla lokalnych przedsiębiorców.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, przedstawiając program pomocy dla lokalnych przedsiębiorców, powiedziała: – Pakiet pomocy obejmuje odroczenie, rozłożenie na raty: czynszu za lokale użytkowe, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz dzierżawy wraz z umorzeniem odsetek. Na uregulowanie zaległości przewidujemy okres 12 miesięcy. Wierzymy, że to wystarczy abyśmy przetrwali ten kryzys.

Adam Pustelnik, społeczny pełnomocnik prezydent miasta Łodzi ds. kontaktów z inwestorami dodaje: – Miasto przygotowało też propozycję pokryzysowego wsparcia łódzkiego biznesu. Na ten cel postanowiliśmy alokować do Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych kwotę 10 mln zł. Fundusz ten pozwoli na rozruszanie koniunktury i pobudzenie lokalnego rynku oraz na pokrycie pewnych strat spowodowanych przez epidemię. To dopiero wstępna faza przygotowywania tego narzędzia. Liczymy, że dzięki pozyskaniu partnerów możliwości tego funduszu będą znacznie większe.

Wszystkie rozporządzenia i informacje dotyczące pakietu dostępne są na stronie internetowej UMŁ.

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych istnieje od 2005 roku. Powstał, aby pomagać firmom, które z uwagi na niskie przychody lub brak innej formy zabezpieczenia nie mogły otrzymać kredytu. W grudniu 2017 r. decyzją władz Miasta Łodzi Bionanopark objął udziały w funduszu. W latach 2006-2019 z jego pomocy skorzystało 277 firm, a suma poręczeń przekroczyła 10 milionów złotych.

Zobacz oświadczenie Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej dot. pomocy dla przedsiębiorców.

Kontakt w sprawach dotyczących funduszu tel. +48 539 335 502