Władze Spółki

Władze spółki

Zarząd Bionanoparku:

  1. Marek Cieślak – Prezes Zarządu
  2. dr Katarzyna Eger – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  1. Barbara Mrozowska-Nieradko – Przewodnicząca
  2. prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
  3. Paweł Szewczyk
  4. Ewa Mereć
  5. Michał Haze