Wsparcie dla łódzkich przedsiębiorców

Blisko 4 miliony złotych to łączna wartość pożyczek poręczonych przez Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych. Pieniądze pozwoliły firmom zachować płynność finansową i utrzymać zatrudnienie. W trybie ciągłym przyjmowane są kolejne wnioski o udzielenie poręczenia.

Druga fala pandemii koronawirusa sprawiła, że przedsiębiorcy znów potrzebują pomocy. Wiele branż liczy straty i szuka dodatkowych środków na finansowanie swojej działalności. Przedsiębiorcy w Łodzi mogą skorzystać z oferty łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

– Już podczas pierwszej fali covid, uruchomiliśmy specjalny fundusz pomocowy dla łódzkich przedsiębiorców. Przypominamy – fundusz fukcjonuje i nieprzerwanie przyjmuje wnioski. Ciągle mamy jeszcze środki do rozdysponowania. Na ten moment udzieliliśmy poręczeń na ponad 2 mln 100 tys. złotych. Łączna wartość poręczonych pożyczek to prawie 4 mln złotych. – informuje Robert Kolczyński, dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi.

Poręczenie to najlepsze zabezpieczenie dla firm z krótką historią kredytową i dla firm w fazie dynamicznego rozwoju. Umożliwia uzyskanie dodatkowego finansowania w postaci kredytu lub pożyczki. Poręczenie jest wiarygodne dla banków i instytucji pożyczkowych, dlatego przedsiębiorca musi jedynie przedłożyć uzupełnienia zabezpieczenia kredytu.

– Formalności ograniczyliśmy do minimum. Przedsiębiorca musi wypełnić tylko jeden prosty wniosek. Zostanie on rozpatrzony wspólnie z instytucjami udzielającymi pożyczek. Maksymalna kwota poręczenia to 500 tysięcy złotych. Poręczenie może stanowić nie więcej niż 80% pożyczki. – tłumaczy Marek Cieślak, Prezes Zarządu Bionanoparku.

Kontakt z Funduszem nawiązało już ponad 100 przedsiębiorców z bardzo różnych branż m.in. budowlanej, gastronomicznej, spożywczej, odzieżowej, poligraficznej, biotechnologicznej, a także przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi doradztwa finansowego i prawnego, usługi edukacyjne, usługi w zakresie mechaniki samochodowej oraz usługi zdrowotne.

– Przekrój naszych klientów pokazuje jak bardzo ta pomoc jest dziś potrzebna. Zawirowania związane z pandemią dotykają praktycznie każdej dziedziny gospodarki. Dlatego tak ważne są działania, które pomogą przedsiębiorcom utrzymać miejsca pracy – dodaje Marek Cieślak.

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (ŁFPK) współpracuje z instytucjami i pośrednikami finansowymi (instytucje udzielające pożyczek w ramach Inicjatywy Jeremie II) w zakresie poręczania udzielanych pożyczek rozwojowych i tzw. płynnościowych (pożyczki dla przedsiębiorców, którzy odczuli negatywne skutki pandemii COVID-19). Głównie współpraca jest prowadzona z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego SA. W oparciu o tą współpracę do ŁFPK kierowane są wnioski o udzielenie poręczenia dla pożyczek płynnościowych i rozwojowych. ŁFPK udziela poręczeń przedsiębiorcom z terenu Łodzi. Dotychczas Fundusz podjął pozytywne decyzje o udzieleniu poręczenia dla 9 przedsiębiorców (liczba podpisanych umów o udzielenie poręczenia; kilka wniosków nie uzyskało rekomendacji; ŁFPK dokonuje niezależnej oceny wniosków). Wnioski sukcesywnie wpływają do ŁFPK, który rozpatruje je w ciągu tygodnia. ŁFPK przewiduje systematyczny wzrost liczby udzielonych poręczeń.

Aktualna łączna wartość udzielonych poręczeń: 2 139 000 PLN
Aktualna łączna wartość poręczonych pożyczek: 3 901 500 PLN
Środki pozostałe do zakontraktowania na kolejne poręczenia: 37 861 000 PLN (zgodnie z zasadą mnożnikową). Uzyskanie poręczenia to dodatkowe potwierdzenie wiarygodności klienta. Jeśli fundusz ocenia przedsiębiorstwo pozytywnie, to bank/instytucja pożyczkowa może rozważać udzielenie w przyszłości dodatkowych kredytów/pożyczek – również z zabezpieczeniem funduszu poręczeniowego.

W przypadku przejściowych problemów finansowych fundusz poręczeniowy może uczestniczyć w zmianie warunków kredytowania i wspólnie z klientem ustalić optymalne dla niego warunki spłat i zmiany harmonogramu umowy kredytu. Bank/instytucja pożyczkowa będzie miał nadal zabezpieczenie w postaci poręczenia.

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. udziela poręczeń przedsiębiorstwom, w szczególności mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, posiadającym na terenie Łodzi:
• siedzibę lub oddział – zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo
• stałe lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo
• adres zamieszkania lub adres do doręczeń, w przypadku, gdy Przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – zgodnie z wpisem do CEIDG

Fundusz udziela poręczeń obejmujących wyłącznie pożyczki/kredyty przeznaczone na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo.
Fundusz udziela poręczeń pożyczek zawartych na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Fundusz udziela również tzw. poręczeń pomostowych tzn. może udzielić poręczenia pomostowego na czas ustanowienia docelowego zabezpieczenia. Poręczenie pomostowe udzielane jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Maksymalna wartość poręczenia może stanowić nie więcej niż 80% aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu/pożyczki, dla którego ustanowiono poręczenie (z wyłączeniem odsetek oraz innych kosztów związanych z zawarciem i administrowaniem umową kredytu lub pożyczki).

Kwota jednostkowego poręczenia nie może przekroczyć 5% kapitału poręczeniowego Funduszu – obecnie maksymalnie 0,5 mln PLN.