Współrealizujemy projekt dotyczący opracowania technologii projektowania i wytwarzania implantów kości udowej

Celem projektu jest opracowanie technologii projektowania i wytwarzania spersonalizowanych implantów ortopedycznych- implantów kości udowej. Pod pojęciem projektowania należy rozumieć zarówno dopasowanie implantu do indywidualnych cech anatomicznych pacjenta, najlepsze rozwiązanie trwałego mocowania implantu oraz instrumentarium niezbędnego dla właściwego przeprowadzenia implantacji, jak i prace związane z badaniami wytrzymałościowymi projektowanych implantów i ich połączenia z tkanką kostną. Technologia projektowania musi brać pod uwagę również możliwości technologii wytwarzania implantu technikami przyrostowymi (druk 3D), technikami ubytkowymi (obrabiarki numeryczne CNC) oraz metodami hybrydowymi jak i dobór odpowiednich protez stawów kolanowych i stóp uwzględniając stan zdrowia i potrzeby pacjenta.

Zakres prac w projekcie obejmuje proces projektowania implantów z wykorzystaniem programów do inżynierii odwrotnej, analizę projektów implantów metodą elementów skończonych (MES), dobór odpowiedniej techniki sterylizacji i jej walidację, oceną biozgodności, analizę mechanicznej wytrzymałości wyprodukowanych prototypów implantów oraz przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych i ich ocenę kliniczną.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Umowa nr POIR.04.01.04-00-0058/17-00 zawarta 29.06.2018. Tytuł projektu: „Projektowanie i wytwarzanie spersonalizowanych implantów medycznych” akronim Custom -ITAP.

Projekt jest realizowany w formie konsorcjum:
Lider projektu- Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji.
Konsorcjanci : Bionanopark sp. z o.o., Pabianicka Fabryka Narzędzi PAFANA S.A., Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Całkowita wartość projektu : 6 066 849,45 PLN, w tym dofinansowanie : 5 262 842,15 PLN (Politechnika Łódzka: 3 544 343,16 PLN)

Termin realizacji : 2018.06.04-2021.06.03, (36 miesięcy), projekt obejmuje : Badania przemysłowe i prace rozwojowe (BP+PR)

Kierownik projektu : prof. dr hab. Bogdan Walkowiak, tel. 42 631 30 61
Kierownik zarządzający: Anna Kowalska, tel. 42 631 30 33

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *