XXXIII Konferencja SOOIPP Gdańsk

konferencja SOOIP

W dniach 15 – 16.09.2022r. miała miejsce XXXIII Doroczna Konferencja SOOIPP Forum Menedżerów w Gdańsku pt. „Funkcjonowanie Ośrodków Innowacji w dobie nowych wyzwań i zagrożeń”. 

To wydarzenie zorganizowane we współpracy z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, pod patronatem honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników, przedstawicieli Ośrodków Innowacji z całej Polski, w tym Bionanoparku, reprezentowanego przez Prezesa Marka Cieślaka.

Podczas sesji tematycznych prelegenci podzielili się wiedzą i doświadczeniem. Toczyły się debaty na temat nowych wyzwań, które stoją przed ośrodkami, a także o pokonywaniu trudności i działań w sytuacjach kryzysowych. Pokazano dobre praktyki w komercjalizacji badań naukowych, dyskutowano o wyzwaniach inkubacji i akceleracji a także możliwościach i barierach dla tworzenia partnerstw.

Prezes Bionanoparku Marek Cieślak zauważył, że współpraca parków naukowo technologicznych niesie za sobą wiele korzyści. Oprócz tych oczywistych jak wymiana doświadczeń i wiedzy, to korzyści finansowe. Ostatecznie przecież ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, oprócz realizacji swojej misji, muszą finansować swoją bieżącą działalność.

Podczas dwóch dni konferencji miało miejsce wiele ciekawych prezentacji, odbyły się gorące dyskusje na sali podczas debat i w kuluarach. To wydarzenie to także świetna okazja do zainicjowania nowych i odświeżenia starych znajomości z branży.